Aanmeldformulier A79

Formulier

Dit formulier betreft hinderperiode: Hinderperiode 4 | 9 juli t/m 8 aug 2021| Kunderberg – Hulsberg
_____________________________________________________________

Arriva behoudt zich het recht voor om het treinproduct zo nodig onmiddellijk geheel of gedeeltelijk stop te zetten:

  • als er strengere maatregelen door de Rijksoverheid worden aangekondigd t.a.v. COVID-19, of
  • als ter beoordeling van Arriva blijkt dat je niet (meer) voldoet aan de voorwaarden voor dit OV-aanbod; of
  • als ter beoordeling van Arriva blijkt dat misbruik wordt gemaakt van dit OV-aanbod.

In het formulier vragen wij om jouw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en wij vinden het van essentieel belang dat wij in alle gevallen ons houden aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt. Voor meer informatie lees je hier ons privacybeleid.