Aanpassing dienstregeling Arriva Limburg bus en trein per 1 juni

Met de versoepeling van de maatregelen zoals die in Nederland in relatie tot COVID-19 zijn afgekondigd, zal het gebruik van het ov toenemen. Passend bij het verwachte reizigersaanbod, en het streven om 40% van de capaciteit te kunnen bieden, schaalt Arriva in Limburg vanaf 1 juni 2020 die dienstverlening weer op. Dit betekent dat vanaf die datum treinen de reguliere dienstregeling gaan rijden. Voor de bussen geldt een groei in het aanbod aangepast op een normale werkdag. Voorop staat dat het ov nog steeds geen uitje is en de reiziger wordt verzocht alleen te reizen met het ov als het noodzakelijk is. Reizigers worden op verschillende manieren over de in de voertuigen van kracht zijnde maatregelen geïnformeerd. Vanaf 1 juni is het gebruik van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht. De dienstregeling is te vinden in alle reisplanners en te bekijken op de website van Arriva.

Trein


In de afgelopen periode reden de treinen van Arriva in Limburg in een uursfrequentie en met extra materieel op de drukkere trajecten. Vanaf 1 juni wordt de reguliere dienstregeling weer van kracht met waar nodig en mogelijk langere treinen. Let op: maandag 1 juni is een feestdag dus dan geldt een zondagsdienstregeling. Op weekdagen zullen op de Maaslijn de spitsslagen, de extra ochtendinzet op weekdagen tussen Cuijk-Nijmegen, niet rijden. In verband met de ruimte in de treinen is het vanaf 1 juni (tijdelijk) niet mogelijk om fietsen mee te nemen. De linten, waarmee eerder de vrije doorgang voor machinisten naar de cabine werd gemarkeerd, verdwijnen na 1 juni. Dat geeft meer ruimte voor reizigers. De controles door de stewards zijn vanaf half mei stapsgewijs weer opgepakt. Onze medewerkers zijn daarom voorzien van extra persoonlijke beschermingsmiddelen. De openingstijden van de Arriva servicestores op (enkele van) de stations in Limburg blijven gelijk aan de afgelopen periode.

Bus


In maart werd de inzet van de bussen in Limburg stapsgewijs teruggebracht tot een vakantie-dienstregeling op weekdagen en een zondagdienstregeling geldend op beide weekenddagen. De scholierenlijnen, het oproepafhankelijke vervoer en de buurtbussen reden niet meer.
Vanaf dinsdag 2 juni groeit de inzet van de bussen weer gericht tot een aanbod aangepast op een normale werkdag. De basis daarvoor is de vakantiedienstregeling. Die wordt aangevuld met een deel van de scholierenlijnen en lokaal maatwerk om op de wisselende vraag in te kunnen spelen. De scholierenlijnen die weer starten zijn de lijnen 621, 629, 632, 652, 655, 670 en 675*. Buslijnen 10 en 350 in Maastricht gaan terug naar de (reguliere) kwartiers frequentie. Het oproepafhankelijk vervoer (na 22.00 uur) start nog niet. Voor de buurtbuslijnen geldt dat Arriva nog bekijkt of en hoe deze opgestart kunnen gaan worden. De vrijwilligers die de ritten van de buurtbussen rijden zijn veelal zelf onderdeel van de kwetsbare doelgroep. Arriva stelt de veiligheid van haar medewerkers voorop. Begin juni zal het instappen bij de midden- en achterdeur in de reguliere bussen nog nodig zijn en dat geldt ook voor het aflinten van de chauffeursplaats. Als er verdere aanpassingen aan de voertuigen wordt gedaan, kan het instappen mogelijk weer bij de voordeur ingezet worden.

Informatie


Op diverse manieren, passend binnen een communicatielijn die in hele ov-sector wordt ingezet worden reizigers in de voertuigen van Arriva attent gemaakt op de maatregelen die in het materieel van toepassing zijn.  Vanaf 1 juni is het dragen van een mondkapje in het ov verplicht. De aangepaste dienstregeling is zichtbaar in alle reisplanners en ook opvraagbaar bij arriva.nl.   Voor meer informatie over de aangepaste dienstregeling verwijzen we je naar de website www.arriva.nl/corona

*Bestemmingen scholierenlijnen:
 621 (Vaals – Heerlen)
 629 (Kerkrade Busstation – Heerlen Zuyd Hogeschool)
 632 (Sittard – Chemelot Campus via Sportzone)
 652 (Voerendaal – Heerlen Zuyd Hogeschool)
 655 (Gulpen – Heerlen)
 670 (Venlo – Panningen)
 675 (Meijel – Roermond)