Aanpassing dienstregeling voor Arriva OV-lijntaxi en OV-shuttle in Limburg naar aanleiding van RIVM adviezen

Vanwege het coronavirus heeft het RIVM diverse maatregelen getroffen. Als gevolg hiervan ziet Arriva zich genoodzaakt, tot nadere berichtgeving, een aantal aanpassingen door te voeren in haar dienstregeling. In verband met de richtlijnen van het RIVM hebben wij momenteel minder personeel én minder reizigers. Aanvullend op de reeds gecommuniceerde aanpassingen volgt er hierbij nog een wijziging die betrekking heeft op het aanvullende vraag gestuurde openbaar vervoer van Arriva in Limburg. Het gaat daarbij specifiek om het vervoer van OV-shuttle en OV-lijntaxi. De aanpassing gaat van kracht per 18 maart .

We proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. De vraag naar onze OV-lijntaxi en OV-shuttle neemt echter op dit moment met name in de avonduren zodanig af dat wij een aanpassing in de dienstregeling gaan doorvoeren per 18 maart. Deze aanpassing is in overleg met de provincie en diverse samenwerkende partijen overeengekomen. Concreet betekent dit dat alle ritten van de OV shuttle en de OV-lijntaxi van Arriva Limburg na 22.00 uur zullen vervallen. De ritten die voor 22.00 uur beginnen worden uitgereden. 
 
Deze maatregel is een aanvulling op de al ingevoerde aangepaste dienstregeling voor trein en bus die per 18 maart is ingegaan. Voor de buurtbussen, die ook deel uitmaken van het aanvullende openbaar vervoer, is al eerder gecommuniceerd vanaf wanneer de dienstregeling van de verschillende lijnen stopt of is gestopt. 
Wij vragen begrip voor deze situatie.

Meer info?

 
Voor meer informatie over de aangepaste dienstregeling verwijzen we je naar de website www.arriva.nl/corona