15 bijzondere bestemmingen Wijzig regio

Amerikaanse Begraafplaats Margraten

De Amerikaanse begraafplaats in Margraten is de enige Amerikaanse militaire begraafplaats in Nederland.

Hier rusten 8301 Amerikaanse soldaten die sneuvelden gedurende de Tweede Wereldoorlog. De meeste van hen gaven hun leven tijdens de luchtlandings- en grondoperaties om het oosten van Nederland te bevrijden, de opmars door Duitsland over de Roer en Rijn en tijdens de luchtoorlog boven deze streken.

Bovendien staan de namen van 1722 Amerikanen gebeiteld in de muren van het Ereplein waarvan de stoffelijke overschotten niet zijn gevonden of niet geïdentificeerd konden worden.  Een bronzen rozet markeert degene die naderhand zijn teruggevonden.

In de graven van deze begraafplaatsen rusten ongeveer 39 procent van hen welke er oorspronkelijk begraven werden. De stoffelijke overschotten van de overige 61 procent werden op verzoek van de nabestaanden gerepatrieerd. Een marmeren grafsteen merkt elk graf: een Davidster voor hen die het Joodse geloof beleden en een Latijns kruis voor alle anderen.

Voor de 30 meter hoge gedenktoren staat de bronzen beeldengroep van de “Treurende Vrouw”. Zij treurt om het verlies van haar zonen.

De American Battle Monuments Commission is verantwoordelijk voor de verwezenlijking en het onderhoud van deze 26 ha grootte begraafplaats en gedenkteken.  Uit eerbied en dankbaarheid heeft het Nederlandse volk de grond in eigendom genomen en in eeuwigdurend gebruik afgestaan.

De begraafplaats is iedere dag van het jaar geopend van 9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van 25 december en 1 januari.

Een van de graven op de begraafplaats is van Calvin Oscar Bjornsgaard.

Voor meer informatie over deze begraafplaats en andere ABMC herdenkingsplaatsen, verwijzen wij graag naar: abmc.gov