Noordelijke lijnen Wijzig regio

Voorwaarden

 • Door deel te nemen aan deze actie accepteer je de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers passen de maatregelen rondom corona toe.
 • Deze actie wordt georganiseerd door Arriva Personenvervoer Nederland B.V, Trambaan 3 te Heerenveen (hierna: Arriva Nederland).
 • De actieperiode loopt van 5 t/m 12 juni 2020.
 • De toekenning van de prijs gebeurt na sluiting van de actie door middel van een willekeurig samengestelde jury, bestaande uit medewerker(s) van Arriva Nederland.
 • Er worden 3 VIP-rondleidingen verloot. Voor de mooiste video, leukste foto en de foto/video met de meeste likes.
 • Arriva Nederland stuurt de prijswinnaars persoonlijk bericht.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 • De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 • Door deelname aan de actie geef je Arriva Nederland het recht om de foto te gebruiken voor communicatie-uitingen, zowel online als offline.
 • De beelden zullen worden verwerkt met inachtneming van de Nederlandse Reclame Code.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in verband met deelname aan deze actie.
 • De persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld en zullen na afloop van de actie worden vernietigd.
 • Arriva Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
 • Arriva Nederland behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden deze voorwaarden gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen wanneer omstandigheden dat naar haar oordeel met zich meebrengen. Dit zonder dat Arriva Nederland daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens deelnemers. Wijzigingen zullen op gelijke wijze bekend gemaakt worden als deze actievoorwaarden.
 • Op deze actie en bijbehorende voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.