15.000 (!) bomen de grond in dankzij reizigers en Arriva samen

Eind dit jaar gaan niet op één, maar op twee locaties in Nederland duizenden Samen voor Groen-bomen de grond in. Misschien wel bij jou in de buurt?

In november worden maar liefst 6.000 bomen geplant in Het Groene Woud (N-B). Bescherming en uitbreiding van de zeldzame leembossen daar zijn hard nodig. In december worden er 4.500 bomen in Limburg aangeplant, om het landschap te vergroenen en méér dieren en planten een kans te geven. Voor elke boom die daar de grond in gaat, gaat er ook één naar Oeganda, waar bomen nog sneller CO2 opnemen.