De buurtbussen in Brabant gaan weer rijden!

De buurtbussen in Oost- en West Brabant gaan vanaf 8 februari 2021 weer rijden. Om de buurtbussen weer in te kunnen zetten was het nodig een aantal technische aanpassingen door te voeren. 

Het gaat daarbij om het uitrusten van de bussen met een kuchscherm en het aanbrengen van een extra dak-ventilator voor luchtafvoer en een actieve filterunit (HEPA-filter). Met deze aanpassingen zijn de buurtbussen technisch voldoende toegerust om weer ingezet te worden. 

Graag tot ziens in 2021 in de buurtbus!