Dienstregeling Oost- en West-Brabant per 31-08-2020

Door de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen vanwege het coronavirus, zijn de reispatronen duidelijk gewijzigd. Forenzen werken meer thuis, onderwijs wordt meer op afstand gegeven, de capaciteit van schoolgebouwen in het hoger onderwijs is lager en scholen gaan hun lestijden meer spreiden.

Wij hebben onze reguliere dienstregeling aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. We gaan op sommige plaatsen wat minder ritten in de spitsuren rijden en wat meer ritten in de daluren. Spitsfrequenties rijden in de ochtend langer door en starten eerder in de middag. Enkele lijnen worden tijdelijk helemaal opgeheven. De inzet van onze bussen volgt dan meer het gewijzigde reisgedrag. Op deze pagina staat op hoofdlijnen vermeld wat er wijzigt.