Mensen, cultuur en natuur met elkaar verbinden

Samen met Arcadia hebben we vandaag bekend gemaakt dat wij de mobiliteitspartner zijn van Arcadia. Deze zomer brengt Arcadia 100 dagen lang een breed cultureel programma in Fryslân.

Arcadia wordt georganiseerd door dezelfde organisatie die ook de Culturele Hoofdstad (Leeuwarden-Fryslân 2018) organiseerde, ook toen waren wij één van de hoofdpartners. Arcadia en Arriva vinden elkaar in het gedeelde streven naar goed voorouderschap, de wereld beter en mooier achterlaten voor de volgende generatie.

Samen willen we mensen, steden en dorpen verbinden met cultuur en natuur. De samenwerking werd vandaag officieel onderstreept door drie medewerkers van Arriva in het BoskDok, de kraamkamer van de bomen van Bosk, een van de grote trekkers van Arcadia.

Immie Jonkman, directeur Arcadia, is verheugd met Arriva als hoofdpartner. "Op een duurzame manier reizen naar de evenementen sluit goed aan bij de visie van Arcadia. Met ons programma willen we, samen met veel partners, werken aan een betere wereld. Arriva is dan ook een partner waar we blij mee zijn, we werken aan dezelfde doelstelling: het zijn van de beste voorouder voor de generaties na ons."

Arcadia vindt plaats van 6 mei tot en met 14 augustus en presenteert een breed programma, verspreid over 100 dagen en door de gehele provincie, van stad tot dorp. Er worden 750.000 bezoeken verwacht.

Milfred Hart, regiodirecteur Arriva, is trots op de samenwerking met Arcadia: “Als mobiliteitspartner dragen wij bij aan de bereikbaarheid van de vele voorstellingen en evenementen. Door het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en aanvullend deelvervoer biedt Arcadia een duurzame oplossing voor de bezoekers. Maar ook onze mensen, die voornamelijk wonen en werken in de regio, zijn trots om na het succes van Culturele Hoofdstad 2018 weer van waarde te kunnen zijn en onze reizigers te mogen inspireren en verbinden met de prachtige evenementen van Arcadia.”

Als hoofdpartner kijken wij er naar uit om Arcadia zo bereikbaar mogelijk te maken voor iedereen door duurzaam vervoer te bieden. Met onze nieuwe reisapp glimble bieden we naast openbaar vervoer ook deelvervoer aan bij verschillende evenementen, zoals deelfietsen. Ook zorgen we ervoor dat bij de grote evenementen aanvullend openbaar vervoer beschikbaar is.

Binnenkort lees je meer over de samenwerking met Arcadia op deze pagina.