Heel Nederland Kies regio

Dienstregeling

Vanwege het coronavirus heeft de Rijksoverheid diverse maatregelen getroffen. Als gevolg hiervan zijn er enkele wijzigingen in de dienstregeling. Plan je reis niet te vroeg van tevoren, tot een uur voor vertrek kunnen er eventueel nog aanpassingen plaatsvinden.
Klik hier om te controleren of er wijzigingen zijn voor je reis.

Lijn 75: Harlingen naar BolswardPrinten

(Andere richting)
Ingangsdatum: 
2 juni 2020
Haltenummer: 
20470200 (Franeker, Froonacker)
OV Reisinformatie: 
0900 - 9292 (€ 0,90 / min)
Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.

Zomervakantiedienstregeling geldig vanaf 5 juli t/m 15 augustus 2020.Herfstvakantiedienstregeling geldig vanaf 11 oktober t/m 17 oktober 2020.

Alle haltes tonen 1003 1007 1011 1015 1019 1027 1031 1035 1039
Harlingen, StationV - 6:04 7:13 8:14 - 14:25 15:25 16:25 17:23
Harlingen, Steenhouwersstraat - 6:06 7:15 8:16 - 14:27 15:27 16:27 17:25
Harlingen, Havenplein - 6:08 7:17 8:18 - 14:29 15:29 16:29 17:27
Harlingen, Veerbootterminal - 6:09 7:18 8:19 - 14:30 15:30 16:30 17:28
Midlum, Zorg en Vlijt - 6:11 7:20 8:21 - 14:32 15:32 16:32 17:30
Midlum, Weg naar Sexbierum - 6:11 7:20 8:21 - 14:32 15:32 16:32 17:30
Midlum, Midlum - 6:12 7:21 8:22 - 14:33 15:33 16:33 17:31
Midlum, Weg naar Midlum - 6:14 7:23 8:24 - 14:35 15:35 16:35 17:33
Midlum, De Blijnse - 6:15 7:24 8:25 - 14:36 15:36 16:36 17:34
Wijnaldum, Swingmaleane - 6:16 7:25 8:26 - 14:37 15:37 16:37 17:35
Wijnaldum, Weg naar Wijnaldum - 6:17 7:26 8:27 - 14:38 15:38 16:38 17:36
Pietersbierum, Hearewei - 6:19 7:28 8:29 - 14:40 15:40 16:40 17:38
Pietersbierum, Van Hottingawei - 6:20 7:29 8:30 - 14:41 15:41 16:41 17:39
Sexbierum, Walburgastrjitte - 6:22 7:31 8:32 - 14:43 15:43 16:43 17:41
Sexbierum, Tsjerk Hiddesstrjitte - 6:23 7:32 8:33 - 14:44 15:44 16:44 17:42
Sexbierum, Hearewei - 6:23 7:32 8:33 - 14:44 15:44 16:44 17:42
Sexbierum, Ottemaleane - 6:25 7:34 8:35 - 14:46 15:46 16:46 17:44
Oosterbierum, Slachtedyk - 6:26 7:35 8:36 - 14:47 15:47 16:47 17:45
Oosterbierum, Haerdawei - 6:26 7:35 8:36 - 14:47 15:47 16:47 17:45
Oosterbierum, Keatsebuorren - 6:27 7:36 8:37 - 14:48 15:48 16:48 17:46
Klooster-Lidlum, Muntsewei - 6:28 7:37 8:38 - 14:49 15:49 16:49 17:47
Tzummarum, Kapellewei - 6:29 7:38 8:39 - 14:50 15:50 16:50 17:48
Tzummarum, Westerbuorren - 6:30 7:39 8:40 - 14:51 15:51 16:51 17:49
Dongjum, Tzummarumerweg - 6:34 7:43 8:44 - 14:55 15:55 16:55 17:53
Franeker, Froonacker 6:02 6:38 7:47 8:48 12:59 14:59 15:59 16:59 17:57
Franeker, Hertog van Saxenlaan 6:03 6:39 7:48 8:49 13:00 15:00 16:00 17:00 17:58
Franeker, Voorstraat 6:05 6:41 7:50 8:51 13:02 15:02 16:02 17:02 18:00
Franeker, Vijverstraat 6:06 6:42 7:51 8:52 13:03 15:03 16:03 17:03 18:01
Franeker, Theresia 6:06 6:42 7:51 8:52 13:03 15:03 16:03 17:03 18:01
Franeker, Zuiderkade 6:07 6:43 7:52 8:53 13:04 15:04 16:04 17:04 18:02
Franeker, StationA 6:09 6:45 7:54 8:55 13:06 15:06 16:06 17:06 18:04
Franeker, StationV 6:10 6:46 7:54 - 13:06 15:06 16:06 17:06 18:06
Franeker, Welsrijperhoek 6:11 6:47 7:55 - 13:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Hitzum, Hitzum 6:15 6:51 7:59 - 13:11 15:11 16:11 17:11 18:11
Achlum, Jonkerschap 6:19 6:55 8:03 - 13:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Achlum, Monnikenweg 6:20 6:56 8:04 - 13:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Arum, Sytzamaweg 6:22 6:58 8:06 - 13:18 15:18 16:18 17:18 18:18
Arum, Groene Dijk 6:23 6:59 8:07 - 13:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Pingjum, Pingjum 6:28 7:04 8:12 - 13:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Witmarsum, Kaatsplein 6:32 7:08 8:16 - 13:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Witmarsum, Koudehuisterdijk 6:33 7:09 8:17 - 13:29 15:29 16:29 17:29 18:29
Witmarsum, Kievitshorne 6:35 7:11 8:19 - 13:31 15:31 16:31 17:31 18:31
Schettens, Schettens 6:37 7:13 8:21 - 13:33 15:33 16:33 17:33 18:33
Bolsward, De Marne 6:40 7:16 8:24 - 13:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Bolsward, 1e Hollandiastraat 6:41 7:17 8:25 - 13:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Bolsward, Stoombootkade 6:41 7:17 8:25 - 13:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Bolsward, BusstationA 6:44 7:20 8:28 - 13:40 15:40 16:40 17:40 18:40

Alle haltes tonen 1003 1007 1011 1015 1031 1035 1039
Harlingen, StationV - 6:04 7:13 8:14 15:25 16:25 17:23
Harlingen, Steenhouwersstraat - 6:06 7:15 8:16 15:27 16:27 17:25
Harlingen, Havenplein - 6:08 7:17 8:18 15:29 16:29 17:27
Harlingen, Veerbootterminal - 6:09 7:18 8:19 15:30 16:30 17:28
Midlum, Zorg en Vlijt - 6:11 7:20 8:21 15:32 16:32 17:30
Midlum, Weg naar Sexbierum - 6:11 7:20 8:21 15:32 16:32 17:30
Midlum, Midlum - 6:12 7:21 8:22 15:33 16:33 17:31
Midlum, Weg naar Midlum - 6:14 7:23 8:24 15:35 16:35 17:33
Midlum, De Blijnse - 6:15 7:24 8:25 15:36 16:36 17:34
Wijnaldum, Swingmaleane - 6:16 7:25 8:26 15:37 16:37 17:35
Wijnaldum, Weg naar Wijnaldum - 6:17 7:26 8:27 15:38 16:38 17:36
Pietersbierum, Hearewei - 6:19 7:28 8:29 15:40 16:40 17:38
Pietersbierum, Van Hottingawei - 6:20 7:29 8:30 15:41 16:41 17:39
Sexbierum, Walburgastrjitte - 6:22 7:31 8:32 15:43 16:43 17:41
Sexbierum, Tsjerk Hiddesstrjitte - 6:23 7:32 8:33 15:44 16:44 17:42
Sexbierum, Hearewei - 6:23 7:32 8:33 15:44 16:44 17:42
Sexbierum, Ottemaleane - 6:25 7:34 8:35 15:46 16:46 17:44
Oosterbierum, Slachtedyk - 6:26 7:35 8:36 15:47 16:47 17:45
Oosterbierum, Haerdawei - 6:26 7:35 8:36 15:47 16:47 17:45
Oosterbierum, Keatsebuorren - 6:27 7:36 8:37 15:48 16:48 17:46
Klooster-Lidlum, Muntsewei - 6:28 7:37 8:38 15:49 16:49 17:47
Tzummarum, Kapellewei - 6:29 7:38 8:39 15:50 16:50 17:48
Tzummarum, Westerbuorren - 6:30 7:39 8:40 15:51 16:51 17:49
Dongjum, Tzummarumerweg - 6:34 7:43 8:44 15:55 16:55 17:53
Franeker, Froonacker 6:02 6:38 7:47 8:48 15:59 16:59 17:57
Franeker, Hertog van Saxenlaan 6:03 6:39 7:48 8:49 16:00 17:00 17:58
Franeker, Voorstraat 6:05 6:41 7:50 8:51 16:02 17:02 18:00
Franeker, Vijverstraat 6:06 6:42 7:51 8:52 16:03 17:03 18:01
Franeker, Theresia 6:06 6:42 7:51 8:52 16:03 17:03 18:01
Franeker, Zuiderkade 6:07 6:43 7:52 8:53 16:04 17:04 18:02
Franeker, StationA 6:09 6:45 7:54 8:55 16:06 17:06 18:04
Franeker, StationV 6:10 6:46 7:54 - 16:06 17:06 18:06
Franeker, Welsrijperhoek 6:11 6:47 7:55 - 16:07 17:07 18:07
Hitzum, Hitzum 6:15 6:51 7:59 - 16:11 17:11 18:11
Achlum, Jonkerschap 6:19 6:55 8:03 - 16:15 17:15 18:15
Achlum, Monnikenweg 6:20 6:56 8:04 - 16:16 17:16 18:16
Arum, Sytzamaweg 6:22 6:58 8:06 - 16:18 17:18 18:18
Arum, Groene Dijk 6:23 6:59 8:07 - 16:19 17:19 18:19
Pingjum, Pingjum 6:28 7:04 8:12 - 16:24 17:24 18:24
Witmarsum, Kaatsplein 6:32 7:08 8:16 - 16:28 17:28 18:28
Witmarsum, Koudehuisterdijk 6:33 7:09 8:17 - 16:29 17:29 18:29
Witmarsum, Kievitshorne 6:35 7:11 8:19 - 16:31 17:31 18:31
Schettens, Schettens 6:37 7:13 8:21 - 16:33 17:33 18:33
Bolsward, De Marne 6:40 7:16 8:24 - 16:36 17:36 18:36
Bolsward, 1e Hollandiastraat 6:41 7:17 8:25 - 16:37 17:37 18:37
Bolsward, Stoombootkade 6:41 7:17 8:25 - 16:37 17:37 18:37
Bolsward, BusstationA 6:44 7:20 8:28 - 16:40 17:40 18:40

Andere dienstregeling

Let op: dit is de geplande dienstregeling. Omleidingen, stremmingen en werk aan het spoor staan hier niet in. Plan je reis met de reisplanner voor een actueel reisadvies en kijk op de pagina omleidingen en stremmingen en werk aan het spoor. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.