Heel Nederland Kies regio

Dienstregeling

Lijn 75: Harlingen naar BolswardPrinten

(Andere richting)
Ingangsdatum: 
15 december 2019
Haltenummer: 
20470200 (Franeker, Froonacker)
OV Reisinformatie: 
0900 - 9292 (€ 0,90 / min)
Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.

Kerstvakantie van 23 december 2019 t/m 3 januari 2020.Voorjaarsvakantie van 17 februari t/m 21 februari 2020.Goede Vrijdag (10 april) en Meivakantie van 28 april t/m 4 mei 2020.Zomervakantie van 6 juli t/m 14 augustus 2020.Herfstvakantie van 12 oktober t/m 16 oktober 2020.Kerstvakantie van 21 december 2020 t/m 31 december 2020.

Op beide Kerstdagen (25 en 26 december), Nieuwjaarsdag (1 januari), Paasmaandag (13 april), Hemelvaartsdag (21 mei) en Pinkstermaandag (1 juni) wordt de dienstregeling als op zondag gereden.Op Koningsdag (27 april) en op Bevrijdingsdag (5 mei) wordt de dienstregeling als op zaterdag gereden.

Alle haltes tonen 1003 1007 1011 1015 1019 1027 1031 1035 1039
Harlingen, StationV - 6:04 7:13 8:14 - 14:25 15:25 16:25 17:23
Harlingen, Steenhouwersstraat - 6:06 7:15 8:16 - 14:27 15:27 16:27 17:25
Harlingen, Havenplein - 6:08 7:17 8:18 - 14:29 15:29 16:29 17:27
Harlingen, Veerbootterminal - 6:09 7:18 8:19 - 14:30 15:30 16:30 17:28
Midlum, Zorg en Vlijt - 6:11 7:20 8:21 - 14:32 15:32 16:32 17:30
Midlum, Weg naar Sexbierum - 6:11 7:20 8:21 - 14:32 15:32 16:32 17:30
Midlum, Midlum - 6:12 7:21 8:22 - 14:33 15:33 16:33 17:31
Midlum, Weg naar Midlum - 6:14 7:23 8:24 - 14:35 15:35 16:35 17:33
Midlum, De Blijnse - 6:15 7:24 8:25 - 14:36 15:36 16:36 17:34
Wijnaldum, Swingmaleane - 6:16 7:25 8:26 - 14:37 15:37 16:37 17:35
Wijnaldum, Weg naar Wijnaldum - 6:17 7:26 8:27 - 14:38 15:38 16:38 17:36
Pietersbierum, Hearewei - 6:19 7:28 8:29 - 14:40 15:40 16:40 17:38
Pietersbierum, Van Hottingawei - 6:20 7:29 8:30 - 14:41 15:41 16:41 17:39
Sexbierum, Walburgastrjitte - 6:22 7:31 8:32 - 14:43 15:43 16:43 17:41
Sexbierum, Tsjerk Hiddesstrjitte - 6:23 7:32 8:33 - 14:44 15:44 16:44 17:42
Sexbierum, Hearewei - 6:23 7:32 8:33 - 14:44 15:44 16:44 17:42
Sexbierum, Ottemaleane - 6:25 7:34 8:35 - 14:46 15:46 16:46 17:44
Oosterbierum, Slachtedyk - 6:26 7:35 8:36 - 14:47 15:47 16:47 17:45
Oosterbierum, Haerdawei - 6:26 7:35 8:36 - 14:47 15:47 16:47 17:45
Oosterbierum, Keatsebuorren - 6:27 7:36 8:37 - 14:48 15:48 16:48 17:46
Klooster-Lidlum, Muntsewei - 6:28 7:37 8:38 - 14:49 15:49 16:49 17:47
Tzummarum, Kapellewei - 6:29 7:38 8:39 - 14:50 15:50 16:50 17:48
Tzummarum, Westerbuorren - 6:30 7:39 8:40 - 14:51 15:51 16:51 17:49
Dongjum, Tzummarumerweg - 6:34 7:43 8:44 - 14:55 15:55 16:55 17:53
Franeker, Froonacker 6:02 6:38 7:47 8:48 12:59 14:59 15:59 16:59 17:57
Franeker, Hertog van Saxenlaan 6:03 6:39 7:48 8:49 13:00 15:00 16:00 17:00 17:58
Franeker, Voorstraat 6:05 6:41 7:50 8:51 13:02 15:02 16:02 17:02 18:00
Franeker, Vijverstraat 6:06 6:42 7:51 8:52 13:03 15:03 16:03 17:03 18:01
Franeker, Theresia 6:06 6:42 7:51 8:52 13:03 15:03 16:03 17:03 18:01
Franeker, Zuiderkade 6:07 6:43 7:52 8:53 13:04 15:04 16:04 17:04 18:02
Franeker, StationA 6:09 6:45 7:54 8:55 13:06 15:06 16:06 17:06 18:04
Franeker, StationV 6:10 6:46 7:54 - 13:06 15:06 16:06 17:06 18:06
Franeker, Welsrijperhoek 6:11 6:47 7:55 - 13:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Hitzum, Hitzum 6:15 6:51 7:59 - 13:11 15:11 16:11 17:11 18:11
Achlum, Jonkerschap 6:19 6:55 8:03 - 13:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Achlum, Monnikenweg 6:20 6:56 8:04 - 13:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Arum, Sytzamaweg 6:22 6:58 8:06 - 13:18 15:18 16:18 17:18 18:18
Arum, Groene Dijk 6:23 6:59 8:07 - 13:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Pingjum, Pingjum 6:28 7:04 8:12 - 13:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Witmarsum, Kaatsplein 6:32 7:08 8:16 - 13:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Witmarsum, Koudehuisterdijk 6:33 7:09 8:17 - 13:29 15:29 16:29 17:29 18:29
Witmarsum, Kievitshorne 6:35 7:11 8:19 - 13:31 15:31 16:31 17:31 18:31
Schettens, Schettens 6:37 7:13 8:21 - 13:33 15:33 16:33 17:33 18:33
Bolsward, De Marne 6:40 7:16 8:24 - 13:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Bolsward, 1e Hollandiastraat 6:41 7:17 8:25 - 13:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Bolsward, Stoombootkade 6:41 7:17 8:25 - 13:37 15:37 16:37 17:37 18:37

Alle haltes tonen 1003 1007 1011 1015 1031 1035 1039
Harlingen, StationV - 6:04 7:13 8:14 15:25 16:25 17:23
Harlingen, Steenhouwersstraat - 6:06 7:15 8:16 15:27 16:27 17:25
Harlingen, Havenplein - 6:08 7:17 8:18 15:29 16:29 17:27
Harlingen, Veerbootterminal - 6:09 7:18 8:19 15:30 16:30 17:28
Midlum, Zorg en Vlijt - 6:11 7:20 8:21 15:32 16:32 17:30
Midlum, Weg naar Sexbierum - 6:11 7:20 8:21 15:32 16:32 17:30
Midlum, Midlum - 6:12 7:21 8:22 15:33 16:33 17:31
Midlum, Weg naar Midlum - 6:14 7:23 8:24 15:35 16:35 17:33
Midlum, De Blijnse - 6:15 7:24 8:25 15:36 16:36 17:34
Wijnaldum, Swingmaleane - 6:16 7:25 8:26 15:37 16:37 17:35
Wijnaldum, Weg naar Wijnaldum - 6:17 7:26 8:27 15:38 16:38 17:36
Pietersbierum, Hearewei - 6:19 7:28 8:29 15:40 16:40 17:38
Pietersbierum, Van Hottingawei - 6:20 7:29 8:30 15:41 16:41 17:39
Sexbierum, Walburgastrjitte - 6:22 7:31 8:32 15:43 16:43 17:41
Sexbierum, Tsjerk Hiddesstrjitte - 6:23 7:32 8:33 15:44 16:44 17:42
Sexbierum, Hearewei - 6:23 7:32 8:33 15:44 16:44 17:42
Sexbierum, Ottemaleane - 6:25 7:34 8:35 15:46 16:46 17:44
Oosterbierum, Slachtedyk - 6:26 7:35 8:36 15:47 16:47 17:45
Oosterbierum, Haerdawei - 6:26 7:35 8:36 15:47 16:47 17:45
Oosterbierum, Keatsebuorren - 6:27 7:36 8:37 15:48 16:48 17:46
Klooster-Lidlum, Muntsewei - 6:28 7:37 8:38 15:49 16:49 17:47
Tzummarum, Kapellewei - 6:29 7:38 8:39 15:50 16:50 17:48
Tzummarum, Westerbuorren - 6:30 7:39 8:40 15:51 16:51 17:49
Dongjum, Tzummarumerweg - 6:34 7:43 8:44 15:55 16:55 17:53
Franeker, Froonacker 6:02 6:38 7:47 8:48 15:59 16:59 17:57
Franeker, Hertog van Saxenlaan 6:03 6:39 7:48 8:49 16:00 17:00 17:58
Franeker, Voorstraat 6:05 6:41 7:50 8:51 16:02 17:02 18:00
Franeker, Vijverstraat 6:06 6:42 7:51 8:52 16:03 17:03 18:01
Franeker, Theresia 6:06 6:42 7:51 8:52 16:03 17:03 18:01
Franeker, Zuiderkade 6:07 6:43 7:52 8:53 16:04 17:04 18:02
Franeker, StationA 6:09 6:45 7:54 8:55 16:06 17:06 18:04
Franeker, StationV 6:10 6:46 7:54 - 16:06 17:06 18:06
Franeker, Welsrijperhoek 6:11 6:47 7:55 - 16:07 17:07 18:07
Hitzum, Hitzum 6:15 6:51 7:59 - 16:11 17:11 18:11
Achlum, Jonkerschap 6:19 6:55 8:03 - 16:15 17:15 18:15
Achlum, Monnikenweg 6:20 6:56 8:04 - 16:16 17:16 18:16
Arum, Sytzamaweg 6:22 6:58 8:06 - 16:18 17:18 18:18
Arum, Groene Dijk 6:23 6:59 8:07 - 16:19 17:19 18:19
Pingjum, Pingjum 6:28 7:04 8:12 - 16:24 17:24 18:24
Witmarsum, Kaatsplein 6:32 7:08 8:16 - 16:28 17:28 18:28
Witmarsum, Koudehuisterdijk 6:33 7:09 8:17 - 16:29 17:29 18:29
Witmarsum, Kievitshorne 6:35 7:11 8:19 - 16:31 17:31 18:31
Schettens, Schettens 6:37 7:13 8:21 - 16:33 17:33 18:33
Bolsward, De Marne 6:40 7:16 8:24 - 16:36 17:36 18:36
Bolsward, 1e Hollandiastraat 6:41 7:17 8:25 - 16:37 17:37 18:37
Bolsward, Stoombootkade 6:41 7:17 8:25 - 16:37 17:37 18:37

Andere dienstregeling

Let op: dit is de geplande dienstregeling. Omleidingen, stremmingen en werk aan het spoor staan hier niet in. Plan je reis met de reisplanner voor een actueel reisadvies en kijk op de pagina omleidingen en stremmingen en werk aan het spoor. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.