Heel Nederland Kies regio

Een boete, wat nu? Kies regio

Kon je tijdens controle van je reis met het OV geen geldig vervoerbewijs tonen? Dan heb je op basis van artikel 47 besluit personenvervoer 2000 een voorlopig proces-verbaal gekregen. Op het voorlopig proces-verbaal staat een bedrag vermeld dat je binnen 14 dagen over moet maken. Dit kan naar bankrekeningnummer NL24 DEUT 0319809927 ten name van Arriva Personenvervoer Nederland B.V., Heerenveen, onder vermelding van het kenmerk.

Vermeld altijd het boetekenmerk bij je betaling, want betalingen zonder kenmerk kunnen wij niet in behandeling nemen. Je kunt het kenmerk invullen bij de omschrijving van je betaalopdracht.
Betaal je vanaf een buitenlandse bankrekening? Gebruik dan: IBAN: NL24 DEUT 0319809927 / BIC:DEUTNL2N