Een boete die ik heb gekregen

Kon je tijdens controle van je reis met het OV geen geldig vervoerbewijs tonen? Dan heb je op basis van artikel 47 besluit personenvervoer 2000 een voorlopig proces-verbaal gekregen. Op het voorlopig proces-verbaal staat een bedrag vermeld dat je binnen 14 dagen over moet maken. Dit kan naar bankrekeningnummer NL24 DEUT 0319809927 ten name van Arriva Personenvervoer Nederland B.V., Heerenveen, onder vermelding van het kenmerk.

Vermeld altijd het boetekenmerk bij je betaling, want betalingen zonder kenmerk kunnen wij niet in behandeling nemen. Je kunt het kenmerk invullen bij de omschrijving van je betaalopdracht.

Betaal je vanaf een buitenlandse bankrekening? Gebruik dan IBAN: NL24 DEUT 0319809927 / BIC:DEUTNL2N.

Let op, het is niet mogelijk een betalingsregeling te treffen.

Niet eens met de boete? Betaal toch

Als je het niet eens bent met het voorlopig proces-verbaal, maak dan wel het bedrag over. Zo voorkom je onnodige verhoging van het boetebedrag. Je kunt uiteraard bezwaar indienen. Doe dit binnen 7 dagen, gerekend vanaf de dag van overtreding. Krijg je gelijk, dan wordt het bedrag dat je al hebt overgemaakt weer op je rekening teruggestort.

Hoe dien ik een bezwaar in?

Je kunt via het contactformulier op deze website bezwaar maken. Vermeld in het bericht duidelijk waarom je de boete onterecht vindt. Bij stap 3 van het formulier kies je voor het onderwerp 'bezwaar boete'en wordt er naar alle benodigde gegevens gevraagd. Je dient een kopie van je identiteitsbewijs, een kopie van het voorlopig proces-verbaal en een kopie van je OV-chipkaart als 1 document bij te voegen.

Het is ook mogelijk om schriftelijk een bezwaarschrift te sturen. Dit kun je versturen naar ons postadres.

In het contactformulier vragen wij om jouw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en wij vinden het van essentieel belang dat wij in alle gevallen ons houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Voor meer informatie lees je hier ons privacybeleid.

Betalingstermijn

Je betaling dient binnen 14 dagen, gerekend van de dag van overtreding, door ons ontvangen te zijn. Betaal op tijd, zo voorkom je een onnodige verhoging.

  • Dag 1: Dag van overtreding.
  • Dag 14: Herinnering + 15 euro verhoging.
  • Dag 28: Aanmaning. De overtreding wordt ook een zaak van justitie.
  • Dag 42: Overdracht aan het incassobureau (voor vordering van boetebedrag, ritprijs en verhoging) en CJIB (in verband met het plegen van een strafbaar feit).

Toonrecht

Het kan een keer voorkomen dat je vergeten bent in te checken met een abonnement dat geladen is op je OV-chipkaart. Bij controle ontvang je dan toch een voorlopig proces-verbaal. Maar, als maand- en jaarkaarthouder met een afgekocht reisrecht (dus geen kortingsabonnement) kun je dan binnen 7 dagen (de dag van overtreding geldt als dag 1) aantonen dat je over dit abonnement beschikt. Als maandkaarthouder mag je 1 keer per 365 dagen gebruikmaken van je toonrecht. Heb je een kwartaalabonnement dan is dit 2 keer per 365 dagen. Als jaarkaarthouder is dit 3 keer per 365 dagen, met uitzondering van OV-studentenkaarthouders waar landelijk 1 toonrecht per 365 dagen geldt.

Je kunt via het contactformulier op deze website gebruikmaken van je toonrecht. Vermeld hierbij in het bericht dat je gebruik wilt maken van je toonrecht. Bij stap 3 van het formulier kies je voor het onderwerp 'bezwaar boete'en wordt er naar alle benodigde gegevens gevraagd. Je dient een kopie van je identiteitsbewijs, een kopie van het voorlopig proces-verbaal en een kopie van je OV-chipkaart, met daarop het afgekochte reisrecht, als 1 document bij te voegen. Je krijgt binnen 14 dagen van ons een reactie of je toonrecht is toegekend.

Je kunt ook bij een Arriva OV Servicepunt aantonen dat je over een geldig abonnement met afgekocht reisrecht beschikt. De medewerker vraagt je om een kopie van het voorlopig proces-verbaal, een kopie van je OV-chipkaart en een kopie van je identiteitsbewijs.

Een kopie van mijn identiteitsbewijs, mag dat?

Ja, dat mag. Lees meer informatie over je identiteitsbewijs op de website van de Rijksoverheid.

Flanderijn Gerechtsdeurwaarders en CJIB

Wij doen aangifte bij het openbaar ministerie wanneer je op dag 28 nog niet of onvolledig hebt betaald. Je bent dan wettelijk in overtreding in verband met het plegen van een strafbaar feit: zwartrijden. Het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) stuurt daarop de bekeuring voor het proces-verbaal. Daarnaast hebben wij nog een ritprijs plus verhoging(en) te ontvangen. Het betreffende dossier wordt overgedragen aan Flanderijn om zorg te dragen dat wij dit bedrag betaald krijgen.