WerkenbijArriva Wijzig regio

Dit is Arriva

Een goede reis voor iedereen

We zijn altijd onderweg. Samen, iedereen mag mee. Op reis naar een bestemming. Of die bestemming nu ons werk, onze opleiding of onze toekomst is. Onze reis samen is een goede reis. We ondernemen deze reis samen met onze collega’s, reizigers, opdrachtgevers en partners.  We nodigen ze van harte uit en bouwen zo mee aan het herstel van het openbaar vervoer in Nederland. Zo innoveren we bijvoorbeeld met nieuwe flexibele producten en diensten (MaaS) die inspelen op de veranderende wensen en behoeften van onze reizigers.  Dit doen we met trots, met een open blik en een wendbaarheid die past in deze bijzondere tijd en de maatschappij van morgen. Binnen onze samenleving nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO), sterker nog, we nemen het voortouw. 

De komende jaren zetten we o.a. in op: 

  • Mobility as a Service 
  • Zero Emissie materieel 
  • HVO als alternatieve brandstof 

Video l Arriva Corporate l NL 2021

Arriva Nederland

Je komt ons tegen in heel Nederland. We hebben zo’n 1.500 bussen op de weg en rijden met 147 treinen op trajecten in het noorden, oosten en in Limburg. Ook zijn we op het water te vinden met 14 schepen onder de noemer Waterbus. We hebben zo’n 60 touringcars die we verhuren en het (pendel)vervoer tijdens grote evenementen mee verzorgen. Bij Arriva werken 5.500 enthousiaste medewerkers die dag in dag uit klaar staan om reizigers een goede reis te bieden!

Wij verzorgen openbaar vervoer in heel Nederland. Treinen en bussen die elkaar optimaal aanvullen, dat is onze focus! We hebben onze organisatie ingedeeld in vijf regio’s: Noord, Oost, Zuid, West en Limburg. In deze regio’s bieden wij een slim aansluitend openbaar vervoernetwerk.

Dat doen we in opdracht van decentrale overheden; de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Zuid-Holland, gemeente Lelystad en het OV-bureau Groningen Drenthe. Soms bestaat een regio uit meerdere zogenaamde concessies; dat is het alleenrecht dat gegund wordt door een provincie of gemeente om in een bepaalde periode in een bepaald gebied het openbaar vervoer te verzorgen.

Arriva Nederland maakt deel uit van de Britse Arriva Group waar Deutsche Bahn eigenaar van is. De Arriva Group is als exploitant van personenvervoer met zo'n 62.500 medewerkers actief in 14 Europese landen. 

Of je nu met de bus of trein gaat: wij zorgen voor een goede reis!

Video l International Women's Day 2021

Video l MVO 2021

Video l Hackatrain 2018