Friesland en Waddeneilanden Wijzig regio

Omleidingen & stremmingen Friesland Wijzig regio

Wegwerkzaamheden, een wielerronde of een braderie. Het zijn slechts enkele voorbeelden waardoor de bus een andere route moet rijden.

We proberen de hinder van een omleidingsroute of een stremming van een (deel) van het traject natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Door een logische omleidingsroute uit te stippelen en door het selecteren van vervangende haltes. Hieronder vind je een overzicht van de geplande omleidingen en stremmingen in Friesland.

Laatste ververs tijd: woensdag 20 september 2017 14:59:47

Rotonde Kletsterlaan

Stremming Drachten 12,14,20,55

van Maandag 25 September 2017 19:00 uur
t/m Dinsdag 26 September 2017 06:00 uur

Oorzaak

Wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes: Noord, Folgeren, Burmaniapark, Nijtap, Waterlelie

Advies

Verwezen wordt naar Tijdelijke halte aan de Jade thv Nijtap of Bestaande halte Ringweg of (lijn 12) Aan de Duizendblad thv rotonde Folgeralaan.

Kletsterlaan

Stremming Drachten 12

van Dinsdag 26 September 2017 06:00 uur
t/m Vrijdag 13 Oktober 2017 18:00 uur

Oorzaak

Wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes: Waterlelie

Advies

Verwezen wordt naar tijdelijke halte aan de Duizendblad thv rotonde Folgeralaan

Kletsterlaan

Stremming Drachten 13

van Maandag 25 September 2017 19:00 uur
t/m Vrijdag 2 februari 2018 18:00 uur

Oorzaak

Wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes: Noorderhogeweg richting Drachten, Burmaniapark, Nijtap

Advies

Verwezen wordt naar tijdelijke halte aan de "Jade".

Tjalkstraat

Leeuwarden, lijn 15

van 23 Sept 2017 12.30 uur
t/m 23 Sept 2017 17.330 uur

Oorzaak

Evenement

Gevolg

Vervallen haltes, Leeuwarden Tjalkstraat.

Advies

hoek Tjalkstraat/ Boeierstraat

Statenweg

St Annaparochie, lijn 72

van 22 Sept 2017 19.00 t/m 24.00 uur
t/m 23 Sept 2017 19.00 t/m 24.00 uur

Oorzaak

Evenement

Gevolg

Vervallen haltes, St Anna van Harenstraat, Statenweg.

Advies

Gemeentenhuis, hoek Zandbergerstraat

Statenweg

St Annaparochie 72

van 24 Sept 2017 14.00 uur
t/m 24 Sept 2017 einde dienstregeling

Oorzaak

Evenement

Gevolg

Vervallen haltes, St Annnaparochie van Harenstraat, Statenweg.

Advies

Gemeentenhuis, hoek Zandbergenstraat

Marrum dorp

Marrum, lijn 54

van 24 Sept 2017 12.00 uur
t/m 24 Sept 2017 21.00 uur

Oorzaak

Evenement

Gevolg

Vervallen haltes, Marrum Lage Herenweg, Marrum, Zuivelfabriek.

Advies

Marrum Provincialeweg

Warmoesstraat

St annaparochie

van 21 Sept 2017 09.00 uur
t/m 21 Sept 2017 15.00 uur

Oorzaak

rioolwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, St Annaparochie Warmoestraat.

Advies

St Anna v Harenstraat

Holwerderweg

Dokkum, lijn 60

van 21 Sept 2017 05.00 uur
t/m 23 Sept 2017 13.00 uur

Oorzaak

Wergwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Dokkum Watertoren, Altenastreek, Betterwird, Bornwirderhoek, Foudgum Foudgum, Brantgum Brantgum.

Advies

Dokkum Busstation, Hoek Roasterwei

Hertog van Saksenlaan, Vijverstraat

Franeker, 35, 75

van 20 Sept 2017 05.00 uur
t/m 24 Sept 2017 einde dienstregeling

Oorzaak

Evenement

Gevolg

Vervallen haltes, Hertog van Saksenlaan, Voorstraat.

Advies

Froonacker, Vijverstraat

Hertog van Saksenlaan, Vijverstraat

Franeker, lijn 97

van 20 Sept 2017 05.00 uur
t/m 24 Sept 2017 einde dienstregeling

Oorzaak

Evenement

Gevolg

Vervallen haltes, Franeker Hertog van Saksenlaan, Voorstraat, Harlingerweg.

Advies

Froonacker, Thomas de Grootstraat, tijdelijke halte thv Brandweer

Weideflora

Leeuwarden, lijn 2, 5, 15

van 03 Sept 2017 05.00 uur
t/m 25 Sept 2017 06.00 uur

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Leeuwarden Daslook, Ereprijs, Raaigras, Rietgras.

Advies

Florastate, MCLeeuwarden, Opstapper

Hoofdweg

Stremming Elsloo 17

van Dinsdag 19 September 2017 05:00 uur
t/m Vrijdag 29 September 2017 18:00 uur

Oorzaak

Wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes: School, Butenweg

Advies

Verwezen wordt naar halte “Driesprong” of halte "Zuivelfabriek

Kimswerderweg

Harlingen, 71, 75, (1)99

van 27 Jan 2017 05.00 uur
t/m 31 Dec 2017 23.59 uur

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Harlingen Kimswerderweg.

Advies

Station

Almenumerweg

Harlingen, lijn 97

van 28 Augustus 2017 Aanvang Dienstregeling
t/m 10 Dec 2017 23.59 uur

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Harlingen Almenumerweg.

Advies

Station

Oosternijkerk Buorren

Oosternijkerk, lijn 52

van 12 September 2017, 05.00 uur
t/m 30 November 2017, 24.00 uur

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Oosternijkerk Grienewei, Nijkerk.

Advies

Bollingwier, tijdelijke halte Siercksmawei

Weibuorren

Ureterp 14

van Maandag 1 September 2017 05:00 uur
t/m Vrijdag 29 September 2017

Oorzaak

Wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes: Tsjerkeleane, Knippehoeve

Advies

verwezen wordt naar halte “Skoalleane”.

Splitting

Drachten 11,12,13,14,55,84,114,304,314,322,324

van Maandag 4 September 2017 05:00 uur
t/m Vrijdag 8 Decmber2017 18:00 uur

Oorzaak

Wegwekzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes: Splitting

Advies

Verwezen wordt naar halte Zuidkade of Sportcentrum

Hoofdstraat

Beetsterzwaag Verkeershinder 11,20,21

van Maandag 4 September 2017 05:00 uur
t/m Vrijdag 13 Oktober 2017 18:00 uur

Oorzaak

Wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes: Geen

Advies

Geen: route is normaal

Canadezenlaan

Leeuwarden 18

van 4 Sept 2017 05.00 uur
t/m medio juni 2018

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Leeuwarden Canadezenlaan, Robinsonstraat, Dragoonsplein.

Advies

tijdelijke halte thv Lekkumerweg

Canadezenlaan

Leeuwarden, 8

van 4 Sept 2017 05.00 uur
t/m medio juni 2018

Oorzaak

Wergwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Leeuwarden Canadezenlaan, Robinsonstraat, Dragoonsplein.

Advies

Leeuwarden, MFC Het Mozaik.

Spaanderbank

Lemmer, lijn 42

van 28 Augustus 2017 Aanvang Dienstregeling
t/m 13 Oktober 2017 Einde Dienstregeling

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Lemmer Urkerstraat, Pampusstraat.

Advies

Lemer frieslandpark, Busstation.

Spaanderbank

Lemmer, lijn 47

van 28 Augustus 2017 Aanvang Dienstregeling
t/m 13 Oktober 2017 Einde Dienstregeling

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Lemmer Urkerstraat, Pampusstraat.

Advies

Lemmer Busstation

Heerenveen, Schans

Heerenveen lijn 98_199

van 28 Augustus 2017 Aanvang Dienstregeling
t/m 4 November 2017 23.59 uur

Oorzaak

Wergwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Heerenveen Motel,Schans.

Advies

Uhlweg (28) tijdelijke halte Leeuwarderstraatweg.

Heerenveen, Schans

Heerenveen, lijn 28

van 28 Augustus 2017 Aanvang Dienstregeling
t/m 4 November 2017 23.59 uur

Oorzaak

Wergwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Heerenveen Uhlweg, Motel, Schans.

Advies

tijdelijke halte Leeuwarderstraatweg.

Midlum

Midlum, lijn 71

van 28 Augustus 2017 Aanvang Dienstregeling
t/m 30 September 217 Einde Dienstregeling

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Midlum Midlum, Weg naar Sexbierum, Zorg en Vlijt.

Advies

Weg naar Midlum, Harlingen Veerbootterminal.

Sexbierum

Sexbierum, lijn 71

van 28 Augustus 2017 Aanvang Dienstregeling
t/m 30 September 217 Einde Dienstregeling

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Sexbierum Tsjerk Hiddesstrjitte, Walburgastrjitte, Pietersbierum van Hottingawei.

Advies

Sexbierum Hearewei, tijdelijke halte Hearewei

Tzummarum Dorpskern

Tzummarum, lijn 71

van 28 Augustus 2017 Aanvang Dienstregeling
t/m 30 September 217 Einde Dienstregeling

Oorzaak

Wergwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Firdgum weg naar Firgum, Tzummarum Swaerderwei 21, Swaerderwei, Wapen van Barradeel, Buorren.

Advies

Tijdelijke halte Mienskarleane, Westerbuorren.

Hardegarijp Rijksstraatweg

Hardegarijp, lijn 20-21

van 28 Augustus 2017 05.00 uur
t/m 06 Augustus 2018 23.00. uur

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Hardegarijp Stationsweg, Hotel.

Advies

Tijdelijke halte thv Reidroas, Easteromwei

Pieterzeemanstraat

Sneek lijn (1)99

van 14 Augustus 2017 Aanvang Dienstregeling
t/m 06 Oktober 2017 Einde Dienstregeling

Oorzaak

wegwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes, Sneek Pieterzeemanstraat.

Advies

tijdelijke halte Lorentzstraat

Jeltingalaan

Jeltingalaan Buitenpost gestremd

van 12 juli 2017
t/m 10 december 2017

Oorzaak

reconstructie

Gevolg

Vervallen: Jeltingalaan

Advies

Station Buitenpost

Europaweg Zuid

Stemming Assen lijn 14,84

van 30 April 2017 05:00 uur
t/m

Oorzaak

Wegwerkzaamheden (langdurig)

Gevolg

Vervallen haltes: Beilerstraat (richting station -Mandemaat -Ziekenhuis.

Advies

Verwezen wordt naar tijdelijke haltes: thv info bord aan de Beilerstraat ( richting station) en thv het ziekenhuis aan de Beilerstraat.

Amperestraat

Leeuwarden (1) 92,93,170

van 16 januari 2016
t/m 31 Januari 2018

Oorzaak

Wergwerkzaamheden

Gevolg

Vervallen haltes: Leeuwarden, Amperestraat

Advies

Zwette straat ,Station

Kimswerderweg en Toerit N31 naar Kop Afsluitdijk

Harlingen, lijn 71

van 1 juli 2016
t/m 31 december 2017

Oorzaak

Werkzaamheden

Gevolg

Vervallen halte: Harlingen, Kimswerderweg

Advies

Tijdelijke halte: Harlingen station