Friesland en Waddeneilanden Wijzig regio

Reisregels & voorwaarden Wijzig regio

Wij bieden al onze reizigers graag een aangename, rustige maar vooral ook een veilige reis. Om houvast te bieden aan personeel en reizigers, gelden er reisregels.
 • Een geldig vervoerbewijs is verplicht. Kun je dit niet tonen, dan betaal je de ritprijs plus een boete.
 • Houd het schoon en gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbak.
 • Het drinken van alcohol is niet toegestaan.
 • Plaats je bagage in de daarvoor bestemde rekken of onder je stoel.
 • Nuttig geen eten en drinken wat sterk geurend is. Dit kan tot overlast zijn van je medereizigers.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast.
 • Houd huisdieren kort aangelijnd.
 • Roken is niet toegestaan (ook geen elektronische sigaret).
 • Draag in verband met je eigen veiligheid geen skeelers of rolschaatsen.
 • Plaats geen voeten op de stoelen.
 • Rolstoelen mogen de toegestane maten niet overschrijden. Op grond van Europese richtlijnen is dit maximaal 120 cm lang, 70 cm breed en 109 cm hoog.
 • Gebruik de noodknop alleen in onveilige, levensbedreigende situaties. Misbruik is strafbaar.
 • Volg altijd de aanwijzingen van ons personeel op.

Algemene voorwaarden

Voor het reizen met het openbaar stads- en streekvervoer en regionaal openbaar vervoer per trein gelden algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Reizigersrechten en plichten

Op 3 december 2009 is de Europese Verordening 1371/2007 over de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer van kracht geworden. In deze verordening, die in heel Europa geldt, staan de rechten en plichten van treinreizigers.

Reizigersrechten en plichten

Als treinreizigers in Nederland heeft de Europese Verordening een klein aantal gevolgen. Daarover informeren we graag! Overigens ben en blijf je bij ons in goede handen.

Europese Verordening

In de verordening staan onder andere eisen waaraan de vervoerders moeten voldoen ten aanzien van:

 • het geven van reisinformatie.
 • compensatie bieden bij vertraging en uitval van treinen.
 • speciale aandacht voor gehandicapten.
 • informatie geven over de klachtbehandeling.
 • informatie geven over de verordening zelf.

Dat betekent in de praktijk dat een vervoerder:

 • voorafgaand en tijdens de reis goed informeert over een aantal onderwerpen vermeld in bijlage II van de verordening.
 • bij vertraging, indien van toepassing een terugbetaling of schadevergoeding uitbetaalt en/of maaltijden, een overnachting of alternatief vervoer aanbiedt. De vergoeding of tegemoetkoming staat in verhouding tot de omvang van de vertraging.
 • daar waar mogelijk zorgt voor toegang en hulp voor gehandicapte personen en personen met beperkte mobiliteit.
 • informeert over de klachtbehandeling en over de op basis van de verordening aangewezen instantie waar je een klacht in kunt dienen.

Naast deze rechten hebben reizigers ook een aantal verplichtingen. Deze staan ook in de verordening.

De verordening geldt voor alle personenvervoerders op het spoor. In Nederland zijn de belangrijkste personenvervoerders: Arriva, Connexxion, Syntus, Veolia, NS en de vervoerders die gebruik maken van de merknaam NS Hispeed.

Daarnaast geldt deze verordening ook voor de beheerders van de stations (ProRail en NS Stations).

Heb je een klacht? Neem eerst contact op met de vervoerder

Als een vervoerder zich bij de afhandeling van de klacht in jouw ogen niet houdt aan de verordening, kun je bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een klacht hierover indienen. Ga naar de website van ILT of bel 088 4890000. Behalve bij het ILT kun je ook terecht bij het OV loket of de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.