Dienstregeling 2018 Friesland

De belangrijkste wijzigingen op een rij

De belangrijkste oorzaken van de wijzigingen in de dienstregeling zijn:

  • Aangepaste dienstregeling van NS. Tussen Zwolle en Leeuwarden gaan twee Intercity's rijden, tussen Meppel en Leeuwarden rijden op werkdagen twee stoptreinen en een stoptrein gedurende de avond en het weekend. Hierdoor wijzigen aankomst- en vertrektijden.
  • Aangepaste dienstregeling NS tussen Amsterdam en Hoorn. Hierdoor wijzigen de vertrektijden van Qliner 350. Vanaf Kop Afsluitdijk wordt vanaf de nieuwe dienstregeling rechtstreeks naar Leeuwarden gereden. Tussen Bolsward en Leeuwarden gaan extra ritten op lijn 192 rijden.
  • Aangepaste dienstregeling Arriva trein, bijna alle treinen vertrekken een minuut later. Op het traject Sneek-Stavoren wijzigen de vertrektijden met ongeveer 20 minuten.
  • Nieuwe infrastructuur bij Joure (verdwijnen rotonde en nieuw busstation) en Harlingen (aquaduct N31) gereed.
  • Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018, de lijnen 1(10), 70 en 71 rijden in Leeuwarden via het WTC-terrein.
  • Werkzaamheden in Assen en Hurdegaryp zijn verwerkt in de dienstregeling van lijn 14/84 (Assen) en 20/21 (Hurdegaryp).

Leeuwarden-Harlingen Haven (trein)

Alle treinen vertrekken 1 minuut later.

Leeuwarden-Stavoren (trein)

Alle treinen vertrekken 1 minuut later. Vertrektijd Leeuwarden - Stavoren op ma t/m vrij wordt .22 (voorheen .01). Vertrektijd Stavoren - Leeuwarden op ma t/m vrij wordt .24 (voorheen .02). Op zaterdag wordt er een 30 - 30 patroon gereden i.p.v. het huidige 20 - 40 patroon. De trein naar Stavoren gaat om .22 vertrekken uit Leeuwarden en de trein naar Sneek vertrekt om .52. De trein uit Stavoren vertrekt om .19 en de trein uit Sneek vertrekt om .18. De aankomsttijden in Leeuwarden zijn .08 en .38.

Leeuwarden-Groningen (trein)

Alle treinen vertrekken 1 minuut later. De sneltrein van Groningen naar Leeuwarden gaat van spoor 7a vertrekken. Het patroon van Groningen naar Leeuwarden verschuift op zondagen en wordt gelijk aan de andere dagen van de week. De sneltrein gaat om .42 vertrekken en de stoptrein om .21.

Lijn 11 Akkrum-Drachten

Gewijzigde vertrektijden om in Akkrum aansluiting te bieden op de stoptrein naar Leeuwarden en Meppel.

Lijn 12 Buitenpost-Drachten-Gorredijk-Noordwolde

Gewijzigde vertrektijden tussen Noordwolde en Drachten vanwege de aansluiting op lijn 17 in Noordwolde.

Lijn 116 Oosterwolde-Wolvega 

Gewijzigde vertrektijden om in Wolvega goed te kunnen aansluiten op de stoptrein naar Leeuwarden. De aansluiting op lijn 17 richting Heerenveen wijzigingen omdat lijn 17 in de Blesse moet aansluiten op lijn 76 naar Marknesse en Emmeloord.

Lijn 17 Oosterwolde-Noordwolde-Wolvega-Heerenveen 

Gewijzigde vertrektijden om in Noordwolde beter te kunnen aansluiten op lijn 19 naar Steenwijk. In Wolvega wijzigt de overstaptijd op de trein vanwege de aansluiting tussen lijn 76 naar en van Marknesse en lijn 17.

Lijn 19 Noordwolde-Steenwijk

 Gewijzigde vertrektijden om in Steenwijk beter te kunnen aansluiten op de stoptrein naar Leeuwarden en Meppel.

Lijn 20/21 Heerenveen-Gorredijk-Drachten-Burgum-Leeuwarden

 Tijdelijk aangepaste route in Hurdegaryp vanwege werkzaamheden aan de Rijksstraatweg. Hierdoor neemt de reistijd toe met drie minuten en zijn de vertrektijden aangepast.

Lijn 28 Heerenveen-Akkrum-Grou-Leeuwarden

Voor een betere IC-aansluiting in Leeuwarden zijn aanpassingen in de vertrektijden doorgevoerd.

Lijn 41 Balk-Spannenburg-Joure-Heerenveen

Rijdt in Joure via het nieuwe busstation. 

Lijn 44 Bolsward-Koudum-Oudemirdum-Sondel-Balk

Op werkdagen overdag wordt de lijn in Bolsward gekoppeld met lijn 192 in plaats van met lijn 92. Hiermee wordt een snellere reis naar en van Leeuwarden mogelijk. We voeren aanpassingen door in de vertrektijden.

Lijn 46 Sneek-Oudega-Heeg-Sneek

Gewijzigde vertrektijden van 9.00 uur om een betere afstemming met lijn 42 en 47 te krijgen.

Lijn 48 Heerenveen-Echten-Lemmer

De ritten vanaf Heerenveen rijden op werkdagen in Lemmer door als lijn 42 richting Sneek. De ritten van lijn 48 vanaf Heerenveen sluiten aan op de ritten naar het Lemsterpad.

Lijn 52 Dokkum-Oostmahorn-Wierum-Dokkum

 Middagritten vanaf 16.00 uur vertrekken later om beter aan te sluiten op Qliner 355.

Lijn 155 Leeuwarden-Dokkum-Lauwersoog

Avondritten vertrekken een half uur later vanaf Leeuwarden en sluiten daarmee in Feanwâlden aan op de trein vanaf Groningen. Op zondag overdag is dit niet mogelijk vanwege de aansluiting op de veerboot naar Schiermonnikoog.

Lijn 66 Leeuwarden-Holwerd-(Ameland)

Wagenborg past de dienstregeling halverwege de dag aan. Dit betekent ook dat lijnen op Ameland en lijn 66 vanaf de middag een half uur later gaan rijden.

Lijn 70/170 Leeuwarden-P+R LF2018/WTC-St. Annaparochie-Minnertsga

Lijn 70 gaat via het P+R terrein rijden. Samen met lijn 71 en lijn 10 (Stadsdienst Westeinde) wordt een regelmatige verbinding tussen het P+R terrein en het busstation onderhouden. De vertrektijden wijzigen vanwege de gewijzigde tijden van lijn 71 en de aansluiting tussen lijn 70/170 en 71 in Minnertsga. 

Lijn 71 Leeuwarden-P+R LF2018/WTC-Berltsum-Minnertsga-Harlingen-Kop Afsluitdijk

Vanwege de aanpassingen op Qliner 350 wijzigen de tijden van lijn 71. De vertrektijden zijn ongeveer 15 minuten vroeger. De aansluiting in Leeuwarden met de Intercity worden hiermee verbeterd. Vanwege de aangepaste vertrektijden zijn tussen 6 en 7 uur twee ritten samengevoegd waarmee goed op beide Intercity’s wordt aangesloten. Lijn 71 gaat via het P+R terrein rijden. Samen met lijn 70 en lijn 10 (Stadsdienst Westeinde) wordt een regelmatige verbinding tussen het P+R terrein en het busstation onderhouden. Lijn 71 rijdt vanaf Kop Afsluitdijk via N31 naar de afslag Kimswerd en vervolgens via de Kimswerderweg naar het station van Harlingen. Aanpassing is nodig vanwege de centrale aansluiting op de N31 in Harlingen. De route via de Kimswerderweg is even snel, bedient het ziekenhuis (halte Batting) en sluit goed aan op lijn 199 naar Bolsward.

Lijn 72 Leeuwarden-Stiens-St.-Annaparochie-Minnertsga

De vertrektijden wijzigen vanwege de gewijzigde tijden van lijn 71 en de aansluiting tussen lijn 71 en 72 in Minnertsga.

Lijn 92/192 Bolsward-Leeuwarden

Op werkdagen rijden er extra ritten op lijn 192. Deze ritten vervangen Qliner 350 die en snellere route naar Leeuwarden gaat rijden. Lijn 192 rijdt op werkdagen overdag minimaal een keer per uur, tijdens de spitsperioden twee keer per uur. Op werkdagen overdag worden lijn 192 en lijn 44 gekoppeld. Gedurende de avonduren en weekenden blijft de koppeling tussen lijn 92 en 44 bestaan. De vertrektijden van beide lijnen wijzigen.

Lijn 95 Joure-Jirnsum-Leeuwarden

Rijdt in Joure via het nieuwe busstation. Gewijzigde vertrektijden om in Leeuwarden beter aan te kunnen sluiten op de Intercity’s.

Lijn 96 Bolsward-Makkum-Kop Afsluitdijk

De vertrektijden wijzigen vanwege de gewijzigde tijden van lijn 71 en Qliner 350.

Lijn 90/98/99/199 Heerenveen-Joure-Sneek-Bolsward-Makkum (98)-Kop Afsluitdijk (90) en Harlingen (99/199)

Rijdt in Joure via het nieuwe busstation. Bundel bestaat op werkdagen uit drie lijnen die samen elke 20 minuten rijden en in Sneek goed aansluiten op de trein naar Leeuwarden en de overige verbindingen. Lijn 90 rijdt naar Joure, Sneek, Bolsward en Kop Afsluitdijk en sluit aan op Qliner 350 naar Alkmaar en Leeuwarden en op lijn 71 naar Harlingen. Lijn 98 rijdt via Oudehaske naar Joure, Sneek, Bolsward en Makkum. Lijn 99/199 naar Joure, Sneek, Bolsward en Harlingen. Sluit in Harlingen goed aan op de trein naar Leeuwarden. Gedurende de avonduren en weekenden rijdt net als momenteel alleen lijn 199. Lijn 90 zorgt op werkdagen overdag voor de verbinding Sneek-Bolsward-Kop Afsluitdijk met goede aansluitingen naar Noord-Holland. Gedurende de avonduren en weekenden is het aantal reizigers te laag voor een rechtstreekse verbinding. Lijn 71 en 199 sluiten bij Kimswerd goed op elkaar aan zodat ook dan een goede (overstap) verbinding naar en van Noord-Holland mogelijk is.

Lijn 315/324 Qliner Emmeloord-Lemmer-Joure-Heerenveen-Groningen

Rijdt in Joure via het nieuwe busstation. Gewijzigde vertrektijden.

Lijn 350 Qliner Alkmaar-Den Oever-Kop Afsluitdijk-Leeuwarden

In Noord-Holland worden de vertrektijden ongeveer 15 minuten vroeger. Reden is het gewijzigd treinenpatroon tussen Amsterdam en Hoorn waardoor lijn 135 op  andere tijden gaat rijden. De aansluiting in Den Over is van dermate groot belang dat lijn 350 mee schuift. Meer dan driekwart van de reizigers heeft als bestemming Leeuwarden en is gebaat met een sneller reistijd. Omdat ook het aquaduct in Harlingen gereed is gaat lijn 350 non-stop via de N31/A31 naar Leeuwarden Busstation rijden. In Leeuwarden ontstaat altijd een goede aansluiting op de stoptrein naar Groningen. De verbinding naar Bolsward wordt op werkdagen overdag overgenomen door lijn 90. Gedurende de avonduren en weekenden kan met lijn 71 en 199 (overstap bij Kimswerd) worden gereisd. Op werkdagen worden tussen Bolsward en Leeuwarden extra ritten op lijn 192 ingezet.

Buurtbus 102 Makkum en buurtbus 103 Stavoren

Gewijzigde vertrektijden vanwege aanpassingen trein Sneek-Stavoren.

Buurtbus 108 Wolvega

Gewijzigde vertrektijden vanwege aanpassingen trein Meppel-Leeuwarden.

Belbus 235 Sneek-Wommels

Wijzigingen in de vertrektijden vanwege gewijzigde tijden lijn 92 en aansluiting in Wommels.

Belbus 273 St.-Annaparochie-Oude Bildtzijl

Wijzigingen in de vertrektijden vanwege gewijzigde tijden lijn 72 en aansluiting in St.-Annaparochie.

Leeuwarden Stadsdienst: Lijn 1/10 Westeinde

In de avonduren en weekenden gaat lijn 1 via P+R LF2018/WTC rijden. Samen met lijn 71 wordt dan nog minimaal twee keer per uur tussen Busstation en parkeerterrein gereden. Voor bezoekers van Culturele Hoofdstad een mogelijkheid om ook in de avonduren en weekenden goed van de P+R locatie gebruik te kunnen maken. Op drukke dagen worden de P+R verbindingen uitgebreid met extra pendel ritten tussen Busstation en P+R terrein.

Overige stadslijnen

Lijn 304/314

Om betere treinaansluitingen mogelijk te maken, voeren we een aanpassing van de vertrektijd met enkele minuten door.

Groningen-Drachten 304/314/324

In de ochtendspits vertrekken extra ritten 314 vanaf Himsterhout naar Groningen. Lijn 314 blijft via het Transferium rijden maar heeft geen wachttijd meer op het Transferium. De vertrektijden wijzigen enkele minuten.