Groningen Wijzig regio

Autonoom vervoer

Noord-Nederland is een living lab en dé pilotregio voor het testen van autonoom vervoer.

In 2017 zijn er al tests in de Eemshaven en Loppersum van start gegaan met busjes die zonder bestuurder op een afgeschermd traject rijden. Op steeds meer plaatsen zullen er in de komende periode tests met zelfrijdend vervoer over zowel de weg, over het spoor, over het water en door de lucht uitgevoerd worden samen met partners uit het innovatieve bedrijfsleven, kennisinstellingen en belanghebbende gemeentes.

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zien autonoom vervoer als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in Noord-Nederland te behouden en te verbeteren.

Wil je met je bedrijf aanhaken bij een van de projecten, een kennisinstelling met een briljant idee om de technologieën verder te ontwikkelen of ben je een geïnteresseerde burger die meer wil weten over tests in de buurt? Kijk dan op www.autonoomvervoernoord.nl Hier vind je altijd actuele informatie over autonoom vervoer en meer.