Voorgenomen wijziging busroute lijn 7 en 8 Ubach over Worms

In afstemming met de gemeente Landgraaf en de provincie Limburg is Arriva gestart met de voorbereidingen voor een aanpassing van de busroute van lijn 7 en 8.

De huidige inrichting van de smalle straten als 30-km zone in combinatie met geparkeerde auto’s zorgt te vaak voor vertraging in de dienstregeling. Het gaat hier om de bushaltes Bernadettelaan, Gank/Eesterenstraat, Gank/Watergraaf en Grensstraat.

Het verleggen van deze busroute verhoogt de verkeersveiligheid in de wijk en zorgt voor een betere doorstroming en betrouwbaarheid van de busverbinding.