Voorwaarden Sportactiviteit Limburg voor Limburg

  • Een aanvraag wordt altijd geaccepteerd, zolang er nog budget beschikbaar is en de school nog niet haar maximale aantal (3) vervoersverzoeken per jaar heeft bereikt in het kader van Limburg voor Limburg;
  • Een school of buurtsportcoach kan een sportactiviteit ter goedkeuring aanbrengen bij Arriva. Arriva besluit of deze activiteit aan de voorwaarden voldoet;
  • De organisator van de sportactiviteit is verantwoordelijk en staat garant voor een kwalitatief goed programma;
  • De organisator van de sportactiviteit zorgt voor communicatie over de activiteit in zijn (sociale) media (met vermelding van: Mede mogelijk gemaakt door Limburg voor Limburg);
  • Arriva Touring maakt afspraken met de school over reservering, annulering en begeleidingsvoorwaarden tijdens de reis, tijdstippen en opstapplaats;
  • De betaling van de touringcar loopt direct via Arriva Touring en de school;
  • Per dag stelt Arriva één/1 touringcar ter beschikking, tenzij anders is vermeld. Vandaar: wie het eerst komt, wie het eerst maalt;
  • Indien de school reist met het openbaar vervoer (trein en/of (lijn)bus van Arriva) dan krijgt de school één OV-groepsticket via de klantenservice van Arriva.

Terug