Voorwaarden overige (sponsor)aanvragen Limburg voor Limburg

  • De contactpersoon/club mag maximaal 1 vervoersverzoeken per jaar doen in het kader van Limburg voor Limburg. Dit om ook andere een kans te geven;
  • De contactpersoon/club kan een activiteit ter goedkeuring aanbrengen bij Arriva. Arriva besluit of deze activiteit aan de voorwaarden voldoet;
  • De organisator van de activiteit zorgt voor communicatie over de activiteit in zijn (sociale) media (met vermelding van: Mede mogelijk gemaakt door Limburg voor Limburg);
  • Arriva Touring maakt afspraken met de contactpersoon/club over reservering, annulering en begeleidingsvoorwaarden tijdens de reis, tijdstippen en opstapplaats;
  • De betaling van de touringcar loopt direct via Arriva Touring en de contactpersoon;
  • Per dag stelt Arriva één/1 touringcar ter beschikking, tenzij anders is vermeld. Vandaar: wie het eerst komt, wie het eerst maalt;
  • Indien er gereisd met het openbaar vervoer (trein en/of (lijn)bus van Arriva) dan krijgt de school één OV-groepsticket van Arriva.

Terug