Nieuws

Onze ambities

Met grote en kleine stappen bewegen we naar ons doel om in 2025 CO2-neutraal te werken.
Samen met onze opdrachtgevers en partners vervangen en moderniseren we de vervoermiddelen om de uitstoot van CO2 steeds verder te beperken.
Overal waar mogelijk geeft Arriva mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om bij te dragen
In onze cleanteams, serviceteams en bij de gevonden voorwerpen werken mensen die via een ‘beroepsgerichte leerweg’ aansluiting vinden. Sommigen zijn nu zelfs als buschauffeur aan het werk.