Nieuws

Onze ambities

Met het project ‘Silence of the Bees’ stimuleren we de bijenpopulatie.
Zowel in de bermen van onze trajecten als in de tuinen van onze medewerkers thuis geven we ruimte aan de biodiversiteit. Natuurbescherming verdient de aandacht en dat ondersteunen we.
Overal waar mogelijk geeft Arriva mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om bij te dragen
In onze cleanteams, serviceteams en bij de gevonden voorwerpen werken mensen die via een ‘beroepsgerichte leerweg’ aansluiting vinden. Sommigen zijn nu zelfs als buschauffeur aan het werk.