Aanpassingen busdienstregeling Arriva in Brabant per 31 augustus

De zomervakantie in regio Zuid is afgelopen. Reispatronen zijn de afgelopen periode duidelijk gewijzigd. Forenzen werken meer thuis, onderwijs wordt meer op afstand gegeven, de capaciteit van schoolgebouwen in het hoger onderwijs is lager en scholen gaan hun lestijden meer spreiden. Passend bij het verwachte reizigersaanbod rijdt Arriva in Brabant vanaf maandag 31 augustus daarom met aanpassingen in de dienstregeling.

Aanpassingen
De reguliere dienstregeling is aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Op sommige plaatsen rijden minder ritten tijdens de spits en meer ritten in de daluren. De spitsperiodes duren ook langer en starten ook eerder op. De Nightliners en Buurtbussen rijden niet. Sommige scholierenlijnen (600-lijnen) worden tijdelijk opgeheven.

Reisinformatie dienstregeling
Een overzicht van alle wijzigingen en alternatieven is te vinden op www.arriva.nl/corona Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de actuele dienstregeling te raadplegen via de reisplanners.

Buurtbussen en regiotaxi
Daar waar in Brabant geen Buurtbussen rijden, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Deze maatregel geldt vooralsnog tot 1 oktober. Zie ook www.bravo.info/regiovervoer.  

Coronamaatregelen in het ov  
Sinds 1 juni is iedereen weer welkom in het ov mits hij/zij een mondkapje draagt. Die verplichting blijft. Aanvullend worden er in de loop van september in de grote bussen zogenaamde kuchschermen aangebracht bij de bestuurdersplaats. Kuchschermen, goede ventilatie en regelmatige schoonmaak verkleinen de kans op blootstelling aan aerosolen in het openbaar vervoer. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNO in opdracht van branchevereniging OV-NL heeft uitgevoerd. Als de kuchschermen zijn geïnstalleerd, kunnen reizigers ook weer voorin instappen en daar bij de chauffeur betalen. Tot die tijd kan er geen toegangskaartje in de bus worden gekocht en moeten reizigers inchecken met een geldig vervoerbewijs zoals een ov-chipkaart of een E-ticket. 

Voor het reizen met het ov geldt: wees welkom, reis verstandig, mijd de spits en de drukte en blijf thuis bij verkoudheidsklachten.