Nieuwe dienstregeling voor Brabants busvervoer per 9 januari

Met ingang van zondag 9 januari 2022 is er een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Arriva in West-Brabant en Oost-Brabant. Deze nieuwe dienstregeling is tot stand gekomen in samenwerking met Arriva’s opdrachtgever Provincie Noord-Brabant, en met inbreng van gemeenten en reizigersorganisatie ROB.

De aanpassingen ten opzichte van de huidige dienstregeling zijn vooral veroorzaakt door teruglopende reizigersaantallen als gevolg van corona. Bij het maken van de nieuwe dienstregeling is ingestoken op wijzigingen die zo weinig mogelijk reizigers raken. Voor de meeste reizigers verandert er daardoor nagenoeg niets. Waar dat wel zo is, zijn in overleg met de betrokken gemeenten alternatieven opgesteld. Meer informatie en alle wijzigingen zijn terug te vinden in de diverse online reisplanners en via arriva.nl/dienstregeling en bravo.info.