Reizigers krijgen te veel betaalde 20 cent terug voor reis op Arriva traject Eygelshoven Markt-Herzogenrath (RE18) 

Vanaf de start van de RE18, de trein die tussen Aachen Hauptbahnhof en Maastricht rijdt, heeft Arriva aan de reizigers van die lijn per ongeluk één tariefeenheid te veel gerekend. De verkeerde berekening deed zich specifiek voor op het deeltraject Eygelshoven Markt–Herzogenrath gedurende de periode 9 december 2018 tot 29 februari 2020. Het gaat om (afgerond) 20 cent per gemaakte reis. Arriva zet nu een actie in om de betrokken reizigers te bereiken en het te veel betaalde bedrag aan hen terug te betalen.  

Arriva heeft direct na het ontdekken van deze fout samen met de provincie afspraken gemaakt over de terugbetaling. Beide partijen zijn van mening dat dit geld terug moet naar de reiziger. 

Terugbetaling
De te veel in rekening gebrachte tariefeenheid vertegenwoordigt een waarde van afgerond 20 cent (0,198 eurocent) per gemaakte rit (2e klasse). Per reizigersgroep heeft Arriva een aanpak om het te veel betaalde bedrag terug te geven. Dat is nodig omdat niet van alle reizigers bekend is wie zij zijn. Het is voor Arriva alleen mogelijk om direct contact te leggen met de eigen abonnementhouders. Overige reizigers worden opgeroepen om, als zij in aanmerking denken te komen voor terugbetaling, zich via de website (arriva.nl/geldterug) bij Arriva te melden. Aan de hand van een formulier wordt bekeken voor welke reizen op het traject de reizigers in aanmerking komen voor retourbetaling. 

Voor reizigers die op saldo reisden zet Translink vanaf 2 november het te veel betaalde bedrag klaar. Dat betekent dat de reizigers die het betreft, het te veel betaalde bedrag vanaf dan kunnen ophalen bij een kaartautomaat op het station of een ophaalpunt in de buurt.