Zomervakantie in Limburg voorbij - dienstregeling Arriva Limburg houdt rekening met aantrekkend aantal reizigers  

De zomervakantie loopt op z’n einde. Vanaf maandag 24 augustus mogen de leerlingen van het middelbaar- en hoger onderwijs in Limburg weer naar school, het collegejaar start op 31 augustus. Arriva houdt, ondanks goede afspraken over spreiding lestijden met onderwijsinstellingen en aanhoudende focus op thuiswerken, rekening met een aantrekkend aantal reizigers. 

Een bekende fase in het ov-jaar gaat weer in. Het einde van de zomervakantie is traditioneel de start van het drukke seizoen waarbij in Limburg veel aandacht uitgaat naar de Maaslijn. Ondanks goede afspraken met o.a. onderwijsinstellingen waardoor er minder spitsdrukte in de ochtenden wordt verwacht, zet Arriva in Limburg ‘groot’ in. Dat geldt vanaf maandag 24 augustus voor alle trein-, bus- en scholierenlijnen. Voor de buurtbussen geldt dat deze nog niet gaan rijden. Arriva monitort de eerste weken nauwkeurig of de inzet passend is op het daadwerkelijke reizigersaanbod. Het aantal reizigers is waarschijnlijk anders dan de ervaring en traditie tot op heden liet zien. Dit komt door de afspraken die zijn gemaakt en ook de aanhoudende focus op thuiswerken.  

Trein  

Alle treinlijnen van Arriva in Limburg rijden sinds 1 juni alweer de reguliere dienstregeling en blijven dat ook doen. In deze opstartfase na de vakantie gebeurt dat met volledige inzet van mensen en materieel. Op de Maaslijn worden op de noordelijke stations van de lijn (Boxmeer, Cuijk en Mook-Molenhoek) tijdelijk zogenaamde instaphulpen ingezet. Deze mensen begeleiden de reizigers op bovengenoemde drukkere stations om zich te verspreiden voor het instappen door goed gebruik te maken van de hele breedte van het perron en ruimte in de trein. Door afspraken met onderwijsinstellingen over aangepaste lestijden wordt de ochtendspits van de Maaslijn waarschijnlijk anders. Namelijk van een piekspits tussen 07.00 uur en 09.30 uur naar een bredere en qua drukte afgevlakte spits. Als binnen de eerste weken duidelijk wordt dat materieelaanpassingen in de inzet mogelijk zijn, gaat Arriva dat aanpassen.  
 
Bus  
Ook voor de buslijnen geldt een volledige inzet. Alle buslijnen, aangevuld met de scholierenlijnen, rijden vanaf maandag 24 augustus volgens de reguliere dienstregeling. Voor lijn 83 (Nijmegen-Gennep-Venlo v.v.) is er in de eerste week een verstoring. Die wordt veroorzaakt doordat collega-vervoerder Breng de lijn tot 31 augustus nog volgens de vakantieregeling rijdt en Arriva al de normale dienstregeling oppakt in verband met de start van de scholen. Reizigers op deze lijn wordt geadviseerd de informatie daarover op de website van Arriva of Breng te bekijken. De buurtbussen hebben in de volledige opstart ook na 1 september nog geen rol. Sinds maart rijden de buurtbussen in heel Nederland niet. Voor de buurtbussen is verder onderzoek nodig naar afdoende maatregelen in relatie tot het coronavirus. Dit is nog eens extra van belang omdat de vrijwillige chauffeurs van de buurtbusvereniging veelal tot de risicogroep behoren.  

Coronamaatregelen in het ov  

Sinds 1 juni is iedereen weer welkom in het ov mits hij/zij een mondkapje draagt. Die verplichting blijft. Aanvullend worden er in de loop van september in de grote bussen zogenaamde kuchschermen aangebracht bij de bestuurdersplaats. Kuchschermen, goede ventilatie en regelmatige schoonmaak verkleinen de kans op blootstelling aan aerosolen in het openbaar vervoer. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNO in opdracht van branchevereniging OV-NL heeft uitgevoerd. Als de kuchschermen zijn geïnstalleerd, kunnen reizigers ook weer voorin instappen en daar bij de chauffeur betalen. Tot die tijd kan er geen toegangskaartje in de bus worden gekocht en moet worden ingecheckt met een geldig vervoerbewijs zoals een ov-chipkaart of een E-ticket. Voor het reizen met het ov geldt: wees welkom, reis verstandig, mijd de spits en de drukte en blijf thuis bij verkoudheidsklachten. 

Informatie
Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de Arriva app of in de reisplanner te kijken op arriva.nl.