Meer Arriva Wijzig regio

Diversiteit ambities

Arriva staat als vervoerder middenin de samenleving. We besteden veel aandacht en tijd aan de hoogst mogelijke kwaliteit van ons openbaar vervoer en daar houdt onze verantwoordelijkheid niet op. Wij willen een waardevolle bijdrage leveren aan onze samenleving als geheel. Maatschappelijk en verantwoord. Hier zetten we ons iedere dag weer voor in.

Wij vinden dat het openbaar vervoer er voor iedereen is. We zijn trots op de diversiteit van de Nederlandse samenleving en streven er daarom naar dat onze werknemers een realistische afspiegeling zijn van die samenleving.

Op 14 september 2020 organiseerden wij in Utrecht een werksessie met een aantal medewerkers over gelijkheid, diversiteit en inclusie. In verschillende werkvormen gingen wij gezamenlijk in gesprek. Die middag leverde waardevolle inzichten op voor onze organisatie.

De deelnemers van Young Arriva Day
De deelnemers van Young Arriva Day