Meer Arriva Wijzig regio

Route Duurzaamheid

Onder onze maatschappelijk verantwoordelijkheid (MVO) hoort ook dat we dag in dag uit aan onze doelstellingen werken voor het klimaat en de leefomgeving. Met grote en kleine stappen bewegen we naar ons doel om in 2025 CO2-neutraal te zijn. Dan doen we door 90 procent te reduceren en 10 procent te compenseren. Bekijk hieronder onze Routekaart Duurzaamheid.

Routekaart Duurzaamheid

CO2-bewust werken

Arriva stelt hoge eisen aan CO2 bewust werken. Dit laten we zien door middel van een certificering. Deze certificering heet de CO2-Prestatieladder (https://www.skao.nl/nl/wat-is-de-ladder). De CO2-Prestatieladder kent 5 niveaus. Arriva is gecertificeerd op niveau 3 (behaald in december 2020).

Certificaat Co2-Prestatieladder Arriva

Om aan de eisen van de CO2-Prestatieladder te voldoen maken wij inzichtelijk hoeveel uitstoot wij op dit moment hebben en waar dit door wordt veroorzaakt. Ook laten wij zien welke maatregelen er zijn en worden getroffen op het gebied van CO2 besparing, bijvoorbeeld door het verduurzamen van ons materieel en het inkopen van duurzame energie. Deze maatregelen zetten we als organisatie, maar ook samen met onze partners, in. Het CO2 bewust werken past uitstekend bij onze ambitie om in 2025 CO2 neutraal te werken. Dit bereiken we voor 90% door CO2 reductie en voor 10% door CO2 compensatie.  

Wat is het CO2-beleid van Arriva?

Om een certificaat te behalen moet onze organisatie aan alle eisen van het certificatieschema voldoen. Deze eisen zijn opgesteld vanuit vier perspectieven: inzicht, reductie, transparantie en participatie. In het handboek CO2-Prestatieladder staat het certificatieschema omschreven. Graag geven we een opsomming van onze doelstelling en maatregelen.

Wij maken onderscheid in verschillende emissies, dit zijn:
•Scope 1 emissies: onze directe emissies, zoals diesel en gasverbruik
•Scope 2 emissies: indirecte emissies, zoals elektraverbruik
•Scope 3 emissies: op dit moment beperkt tot onze zakelijke reizen

Per scope is een aparte doelstelling gemaakt om onze hoofddoelstelling te halen:
•Scope 1: 90% reductie van CO2-uitstoot
•Scope 2: 100% reductie van CO2-uitstoot
•Scope 3: 50% reductie C02-uitstoot

Onze maatregelen Om deze doelstelling in 2025 te behalen zetten wij in op de volgende vier maatregelen:

Scope 1: 90% reductie van CO2-uitstoot

1. Bij aanschaf van nieuw materieel schaffen we uitsluitend zero emissie materieel aan.
2. In vijf jaar gefaseerd over van diesel naar gebruik van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Deze overgang geldt voor al onze bussen en treinen. Hiermee gebruiken we over vijf jaar geen diesel meer.
3. Bij vervanging van CV-ketels, bij de huur of koop van nieuwe panden en bij een deel van onze huidige panden gaan wij over op warmtepompen en maken we onze panden gasloos.

Scope 2: 100% reductie van CO2-uitstoot

4. Voor onze treinen, bussen en huisvesting gebruiken wij uitsluitend (conform de geldende normen van de CO₂ prestatieladder) groene stroom.

Scope 3: 50% reductie van CO2-uitstoot

5. In een nieuw mobiliteitsplan focussen we op een reductie van het aantal gereden kilometers met leaseauto’s op diesel en op het reduceren van vliegkilometers.

Arriva wil in 2025 CO2 neutraal zijn. Dat hebben we uitgewerkt in een Energie Management Actieplan voor de komende vijf jaar (tot 2025)

Energie Management Actieplan

CO2-footprint

Sinds 2019 brengen we onze ‘CO2-footprint’ in kaart. We stellen vast hoeveel CO2 we uitstoten, mét de belangrijkste oorzaken. Dus niet alleen directe uitstoot van bijvoorbeeld eigen brandstofgebruik. Maar ook de indirecte uitstoot van onder meer leaseauto’s, zakelijk vliegverkeer en verwarming.

Bekijk hieronder onze CO2-footprint van de 2020:

CO2 Footprint 2020

CO2 Footprint 2019

Onze uitstoot wordt  in de belangrijkste mate veroorzaakt door ons dieselgebruikDaarnaast kennen we nog andere energiestromen.

Hieronder zie je welke:
•48 miljoen liter diesel, waarvan 32 miljoen voor onze bussen, 15 miljoen voor onze treinen en 1 miljoen voor onze schepen van Aquabus.
•39 miljoen kWh stroom, waarvan we 9 miljoen voor onze bussen inzetten, 26 miljoen naar onze treinen en 4 miljoen die we gebruiken voor onze gebouwen.
•1,5 miljoen m3 aardas, waarvan 0,7 miljoen in onze bussen wordt gebruikt en 0,8 in onze gebouwen.

  Welke trends zien we?

  Het diesel verbruik van bussen en elektraverbruik van treinen daalt in 2019 door het verlies van de concessie DAV. De groei van het aandeel elektrische bussen is daarnaast duidelijk te zien in het elektra verbruik dat we toe schrijven aan elektrische bussen.

  Door de inzet van elektrische bussen is in de afgelopen jaren ruim 7 miljoen liter diesel bespaard, goed voor een CO₂ besparing van meer dan 22,5 miljoen kg.


  Wat hebben we gedaan in 2020?

  Hieronder laten we in een factsheet zien wat we in 2020 aan duurzaamheid hebben gedaan.

  Factsheet 2020

  Onze uitdagingen

  Op onze route naar CO2 neutraal in 2025 komen we een aantal uitdagingen tegen. Hieronder lichten we deze toe.

  1. Uitsluitend groene stroom voor ons materieel

  Een deel van onze groene stroom komt uit Europa en wordt daarom gezien als grijze stroom. Voor 2025 willen we uitsluitend groene stroom gebruiken.

  2. Zero emissie treinen
  Om ZE-treinen in te kunnen zetten is elektrificatie van het spoor nodig. Wij zijn als Arriva zelf niet eigenaar van het spoor en hebben daarin dus een afhankelijkheid van derden.

  3. Zero emissie lange afstandlijnen (bus)
  Op dit moment is er nog geen goed ZE-materieel beschikbaar als het gaat om langeafstandsbussen die gemiddeld een hogere snelheid rijden.

  4. Zero emissie klein materieel (buurtbussen)
  Op dit moment is het nog lastig om de kleine buurtbussen om te bouwen. Dit komt omdat deze bussen in een lagere gewichtsklasse vallen en daardoor de relatief zware accu’s niet aan kunnen.

  Samenwerking in onze keten

  We werken dag in dag uit aan onze doelstellingen voor het klimaat en de leefomgeving. Met grote en kleine stappen bewegen we naar ons doel om CO2-neutraal te zijn. Samen met onze opdrachtgevers en partners vervangen en moderniseren we de vervoermiddelen om de uitstoot van CO2 steeds verder te beperken. De Arriva treinvloot maakt grote stappen met de nieuwe WINK treinen en de vernieuwde GTW's.

  Naast onze eigen initiatieven werken we samen en ondersteunen we projecten van onze partners.  Zo ontwikkelen we met kunstenares Claudy Jongstra duurzame Arriva kleding op basis van lokale grondstoffen en afvalplastic. En samen met onder andere Claudy Jongstra richten we de stationsomgeving van station Mantgum in als duurzame ontmoetingsplek. Waarbij tegelijk de biodiversiteit gestimuleerd wordt en er oog is voor lokale betrokkenheid.

  Wat kun je als reiziger doen?

  Natuurlijk reis je al groen omdat je de bus en/of trein neemt. En onze bussen en treinen zijn steeds milieuvriendelijker. Maar wat als we ook nog eens samen bomen planten? Dan halen we CO2 uit de lucht, maar maken we ook nog eens onze leefomgeving groener!

  Meedoen? Kijk dan snel op https://samenvoorgroen.arriva.nl/

  Samen gaan we voor groen!