Meer Arriva Wijzig regio

Route Toekomst Wijzig regio

We zijn als Arriva Nederland altijd onderweg. Samen, iedereen mag mee. Op reis naar een bestemming. Of die bestemming nu ons werk, onze opleiding of onze toekomst is.

En we doen dat op een verantwoorde manier. Met oog voor onze omgeving.

Vooral als het gaat om:

  • Duurzaamheid (Klimaat ambities);
  • Diversiteit en inclusiviteit (Diversiteit ambities);
  • Sociale betrokkenheid (Sociale ambities);

daar werken we dag en nacht aan.

MVO-beleid Arriva Nederland

We staan voor de veiligheid van onze medewerkers en reizigers. Alles wat we doen, doen we op een eerlijke manier. Met zo min mogelijk negatieve effecten op de samenleving. En daar zijn we met z’n allen trots op.

MVO-beleid

MVO jaarverslagen

We maken onze MVO-activiteiten jaarlijks terugkijkend inzichtelijk in een MVO Jaarverslag.
Kijk hier in het actuele MVO Jaarverslag over 2020: De route van Arriva

Onze eerdere verslagen:

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar. Deze Prestatieladder kent 5 niveaus. Klik hier voor meer informatie over de MVO Prestatieladder.

Arriva is officieel gecertificeerd op niveau 2 (behaald december 2020). Het toepassingsgebied van het MVO Certificaat betreft de onderdelen: Arriva Personenvervoer Nederland B.V. en Arriva Touring B.V.

Meer informatie kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar duurzaamheid@arriva.nl.