Meer Arriva Wijzig regio

Route Toekomst Wijzig regio

We zijn als Arriva Nederland altijd onderweg. Samen, iedereen mag mee. Op reis naar een bestemming. Of die bestemming nu ons werk, onze opleiding of onze toekomst is.

En we doen dat op een verantwoorde manier.

Met oog voor onze omgeving.
Vooral als het gaat om
- Duurzaamheid (Klimaat ambities),
- Diversiteit en inclusiviteit (Diversiteit ambities), en
- Sociale betrokkenheid (Sociale ambities),
daar werken we dag en nacht aan.

MVO-beleid Arriva Nederland

We staan voor de veiligheid van onze medewerkers en reizigers. Alles wat we doen, doen we op een eerlijke manier. Met zo min mogelijk negatieve effecten op de samenleving. En daar zijn we met z’n allen trots op.

MVO-beleid getekende versie

MVO jaarverslag

We hebben onze MVO-activiteiten van het jaar 2019 inzichtelijk gemaakt in ons MVO jaarverslag 2019, Arriva verbindt.

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar. Deze Prestatieladder kent 5 niveaus ( https://www.mvoprestatieladder.nl/). Arriva is officieel gecertificeerd op niveau 2 (behaald december 2020).