Meer Arriva Wijzig regio

Ons sponsorbeleid

Wil je jouw initiatief, activiteit, vereniging of club door Arriva laten sponsoren? Houd dan rekening met het volgende:

 • Wij geven geen geld. We sponsoren alleen in natura, door bijvoorbeeld de inzet van onze mensen, bussen en treinen.
  • Mobiliteit moet een rol spelen. Denk dan bijvoorbeeld aan het vervoer van deelnemers aan een activiteit.
  • Het gesponsorde moet de kernwaarden veilig en betrouwbaar in zich hebben.

We richten ons binnen onze sponsoring op 3 pijlers:

 1. Sport

  want in de sportwereld bereik je met hard werken resultaat. Alleen door je elke dag keihard in te zetten voor je doel, kun je in de top terechtkomen. Zo is ook onze bedrijfsmentaliteit.

 2. Maatschappelijk cultureel

  want als openbaar vervoerbedrijf zijn wij er voor iedereen. We staan middenin de maatschappij en vinden het belangrijk om op maatschappelijk cultureel vlak betrokken te zijn en ons steentje bij te dragen.

 3. Toekomst

  want investeren in de toekomst vinden we belangrijk. Zowel voor mens als milieu. Dit doen we door ons steentje bij te dragen bij gastcolleges of innovaties.

Voldoet jouw sponsoraanvraag aan bovenstaande punten? Stuur dan een e-mail naar communicatie@arriva.nl.