Direct naar inhoud
Kun je vinden wat je nodig hebt?
Een vrouw zit in de bus in pak met oordopjes in en laptop op schoot terwijl ze uit het raam kijkt.

Reizigersrechten en plichten

Om de reis voor iedereen zo prettig mogelijk te houden, zien we graag dat reizigers zich aan onze reisregels houden. De rechten en plichten van reizigers zijn onder andere vastgelegd in Europese regels.
Een vrouw zit in de bus in pak met oordopjes in en laptop op schoot terwijl ze uit het raam kijkt.

Reisregels bus en trein

 • Een geldig vervoerbewijs is verplicht. Kun je dit niet laten zien, dan betaal je de ritprijs plus een boete;
 • Check altijd in en uit bij de vervoerder waarmee je reist;
 • Ruim je eigen rommel op en doe dat in de daarvoor bestemde afvalbak;
 • Niet eten en drinken in de bus. Water is geen probleem. Het drinken van alcohol is niet toegestaan;
 • Zet je voeten niet op de stoelen en zet je bagage in de daarvoor bestemde rekken of onder je stoel;
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast, dus geen harde muziek en luide telefoongesprekken;
 • In het middelste gedeelte van de bus is plek voor kinderwagens;
 • Gebruik de noodknop en/of noodhamer alleen in onveilige, levensbedreigende situaties. Misbruik is strafbaar;
 • Roken is niet toegestaan (ook geen elektronische sigaret);
 • Houd huisdieren kort aangelijnd;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op;
 • Het is verboden om medewerkers en passagiers zonder toestemming te filmen/fotograferen;
 • Wij accepteren geen contant geld. Er kan alleen met pin, contactloos of creditcard worden afgerekend;
 • Draag in verband met je eigen veiligheid geen skeelers of rolschaatsen in de bus.

De wettelijke regels die van toepassing zijn op het openbaar vervoer zijn onder meer:

 • Wet personenvervoer 2000, Besluit personenvervoer 2000 en uitvoeringsbesluiten;
 • Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer;
 • Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
 • Verordening (EG) Nr. 1371/2007 (betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer);
 • Verordening (EU) Nr. 181/2011 (betreffende rechten van autobus- en touringcarpassagiers).

Wat dit voor de reiziger betekent, is terug te vinden in de algemene vervoersvoorwaarden stads- en streekvervoer.

Dat betekent in de praktijk dat een vervoerder

 • voorafgaand en tijdens de reis goed informeert over een aantal onderwerpen vermeld in bijlage II van de verordening;
 • bij vertraging, indien van toepassing een terugbetaling of schadevergoeding uitbetaalt en/of maaltijden, een overnachting of alternatief vervoer aanbiedt. De vergoeding of tegemoetkoming staat in verhouding tot de omvang van de vertraging;
 • daar waar mogelijk zorgt voor toegang en hulp voor gehandicapte personen en personen met beperkte mobiliteit;
 • informeert over de klachtbehandeling en over de op basis van de verordening aangewezen instantie waar je een klacht in kunt dienen.

Naast deze rechten hebben reizigers ook een aantal verplichtingen. Deze staan ook in de verordening.

De verordening geldt voor alle personenvervoerders op het spoor. In Nederland zijn de belangrijkste personenvervoerders: Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis, NS en de vervoerders die gebruik maken van de merknaam NS International.

Daarnaast geldt deze verordening ook voor de beheerders van de stations (ProRail en NS Stations).

Heb je een klacht? Neem eerst contact op met de vervoerder

Als een vervoerder zich bij de afhandeling van de klacht in jouw ogen niet houdt aan de verordening, kun je bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een klacht hierover indienen. Ga naar de website van ILT of bel 088 4890000.

Behalve bij het ILT kun je ook terecht bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Ga naar de website van het Klachtenloket Openbaar Vervoer of bel 0900 8102. Is je klacht niet opgelost bij het Klachtenloket? Dan kun je ook terecht bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.