Direct naar inhoud
Kun je vinden wat je nodig hebt?
Lachende reiziger staat met koptelefoon op naar de bustijden te kijken op de bushalte.

Voorwaarden in- en uitchecken met je betaalpas of creditcard

Versie 1.5 van 12 mei 2024
Lachende reiziger staat met koptelefoon op naar de bustijden te kijken op de bushalte.

Inleiding

De Nederlandse openbaar vervoerders vermeld op de Website en Translink introduceren gezamenlijk en in samenwerking met een aantal betaaldiensten (Maestro, Mastercard, VPAY en VISA)[1] de mogelijkheid om in- en uit te checken in het openbaar vervoer met een daarvoor geschikte Betaalpas of Creditcard om zo een vervoerbewijs aan te schaffen. Deze Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

[1] Op het moment van inwerkingtreding van deze voorwaarden. Op ovpay.nl staat de meest actuele informatie, ook voor wat betreft de aangesloten betaaldiensten.

Er kunnen nog verbeteringen en uitbreidingen plaatsvinden of andere wijzigingen plaatsvinden ten aanzien van in- en uitchecken met de Betaalpas of Creditcard, waardoor deze Voorwaarden kunnen worden uitgebreid of gewijzigd. Reizigers met een online account in de App worden geïnformeerd over de gewijzigde Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden worden daarnaast gepubliceerd op de Website.

Please view the English Terms and conditions below.

Artikel 1

Definities

Artikel 2

Overeenkomst en toepasselijkheid voorwaarden

Artikel 3

Gebruik maken van de Betaalpas en Creditcard in het OV

Artikel 4

Aanschaffen van een Vervoerbewijs met de Betaalpas of Creditcard

Artikel 5

Betaling

Artikel 6

Informatie en service

Artikel 7

Incomplete rit

Artikel 8

Betaalpas of Creditcard verloren, gestolen of defect

Artikel 9

BTM-Leeftijdskorting

Artikel 10

Wijziging Voorwaarden

Artikel 11

Privacy

Artikel 12

Vragen en klachten

Artikel 13

Overig

Introduction

The Ducth public transport companies listed on the website OVpay.nl and Translink, in collaboration with a number of payment services (Maestro, Mastercard, VPAY and VISA)[1], are introducing a system for checking in and out on public transport with a suitable contactless payment card or credit card in order to buy a ticket. These are the applicable Conditions.

[1] When these conditions come into effect. You will find the most up-to-date information, also about the affiliated payment services, at OVpay.nl.

Improvements and enhanchements or other changes may be made with regard to checking-in and out with the Payment Card or Credit Card which may add to or amend these Conditions. Travellers with an online account in the App will be notified of the amended Condtions. The amended Conditions will also be published on the Website.

Article 1

Definitions

Article 2

Agreement and applicable conditions

Article 3

Using the Payment Card and Credit Card on Public Transport

Article 4

Purchasing a Ticket with the Payment Card or Credit Card

Article 5

Payment

Article 6

Information and services

Article 7

Incomplete journey

Article 8

Payment Card or Credit Card lost, stolen or defective

Article 9

BTM Age Discount

Article 10

Amendments to Conditions

Article 11

Privacy

Article 12

Questions and Complaints

Article 13

Miscellaneous