Direct naar inhoud
Kun je vinden wat je nodig hebt?
Een man en vrouw staan op een gezellig stadsplein met hun blauwe Arriva-deelfiets, hij wijst en ze lachen allebei.

Privacyverklaring Arriva Deelfiets

Arriva hecht het grootste belang aan jouw privacy. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring vast hoe Arriva met jouw persoonsgegevens omgaat.
Een man en vrouw staan op een gezellig stadsplein met hun blauwe Arriva-deelfiets, hij wijst en ze lachen allebei.

Arriva Deelfiets app

De Arriva Deelfiets app is een product van Arriva Personenvervoer Nederland B.V., KvK-nummer 30124575 (hierna: ‘Arriva’), waarmee wij de dienstverlening met betrekking tot onze Arriva Deelfiets aan jou aanbieden. Met de Arriva Deelfiets app kun je een Arriva Deelfiets huren en betalen. Daarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt als je de app privé gebruikt, maar ook als je de app voor zakelijke reizen gebruikt, of wanneer de app wordt aangeboden via jouw werkgever.

Arriva hecht het grootste belang aan jouw privacy. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring vast hoe Arriva met jouw persoonsgegevens omgaat. Arriva is voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

1. Van wie en op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van de Arriva Deelfiets app, verwerkt Arriva allereerst persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld bij de installatie van de Arriva Deelfiets app, bij het gebruik ervan of wanneer je contact met ons opneemt via onze Arriva klantenservice of via andere kanalen. Daarnaast verwerkt Arriva gegevens die (automatisch) door ons worden verzameld als jij de Arriva Deelfiets app gebruikt zoals hierna wordt beschreven. Arriva verzamelt enkel gegevens die noodzakelijk zijn om jou gebruik te kunnen laten maken van onze diensten.

Hieronder geven we kort aan welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken om je gebruik te kunnen laten maken van de Arriva Deelfiets app.

Accountgegevens

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Betalingsgegevens (afhankelijk van betaalmiddel)

 • Naam rekeninghouder
 • BIC
 • IBAN
 • Laatste vier cijfers creditcard nummer
 • Vervaldatum creditcard

Rit- en locatiegegevens via GPS

 • Op-, afstap- en tussentijdse locatie
 • Boekingen
 • Tijdstip (start, tussentijdse stop en einde reis)
 • Annuleringen

Voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk voor het aanmaken van een account in de Arriva Deelfiets app.

Betalingsgegevens zijn noodzakelijk voor het boeken en betalen van jouw gehuurde deelfiets. Rit- en locatiegegevens via GPS gebruiken wij en slaan wij op om bijvoorbeeld te kunnen laten zien waar zich een beschikbare Arriva deelfiets in jouw omgeving bevindt, waar je een deelfiets op slot hebt gezet en waar het slot is geopend voor het laatst. Met deze gegevens kunnen wij bepalen hoe lang je de Arriva Deelfiets hebt gehuurd en wat daarvoor de kosten zijn.

2. Op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Arriva verwerkt persoonsgegevens op basis van vier grondslagen:

1 Uitvoering en tot stand brengen van een overeenkomst

Wanneer je een reis wil boeken via de Arriva Deelfiets app, sluit je een vervoersovereenkomst voor gebruik van de deelfiets. In dat kader kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken met betaaldienstverlener en andere dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. We verwerken jouw persoonsgegevens ook in het kader van (het sluiten van) de gebruikersovereenkomst die wij met jou hebben voor het gebruik van de Arriva Deelfiets app, om je te identificeren en om contact met je te kunnen houden gedurende de looptijd van deze gebruikersovereenkomst.

2 Wettelijke verplichting

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor doeleinden die buiten onze directe dienstverlening aan jou vallen. Bijvoorbeeld in het geval van een verdenking van een ernstig misdrijf, wanneer gegevens bij ons kunnen worden opgevraagd met een justitieel bevel (waar wij gehoor aan moeten geven). Andere voorbeelden zijn het verstrekken van gegevens voor de uitvoering van de belastingwetgeving, in het kader van administratieverplichtingen of in het kader van verzoeken of onderzoeken door toezichthouders (zoals de Belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens of Autoriteit Consument en Markt).

3 Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: het optimaliseren, ontwikkelen en verbeteren van de Arriva Deelfiets app (onder meer door het plaatsen en uitlezen van noodzakelijke cookie-like software) en de klantbeleving in de diverse kanalen, het uitvoeren van (statistisch) onderzoek, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, (markt)onderzoek naar en analyse van onze producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer en incasso.

4 Of voor de gevallen waarin je ons toestemming geeft

Het maken van een account voor het gebruik van Arriva Deelfietsen en wanneer wij jouw locatiegegevens willen verwerken, namelijk om de dichtstbijzijnde deelfiets te kunnen tonen.

3. Toestemming intrekken

Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerkingen genoemd in deze privacyverklaring, kun je jouw toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming vóórdat deze was ingetrokken. Besluit je op enig moment dat je je account wilt laten opheffen, dan kan dat wanneer je geen openstaande (betalings-)verplichtingen meer hebt jegens ons en andere dienstverleners. Je kunt dit doen door contact op te nemen met onze klantenservice, via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

4. Voor welke doeleinden verwerkt Arriva jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het nummer achter ieder doel correspondeert met de hierboven genoemde grondslag(en).

 • Aanmaken van een gebruikersaccount en het aangaan van een overeenkomst voor gebruik van de Arriva Deelfiets app. Voordat je gebruik kunt maken van de Arriva Deelfiets app, dien je de Arriva Deelfiets app te installeren en het registratieproces te doorlopen. Tijdens dit proces vragen wij jou om bepaalde persoonsgegevens (zoals hiervoor omschreven) te verstrekken, en een gebruikersovereenkomst met ons aan te gaan. Waar nodig, vragen wij jou tijdens dit proces ook om toestemming voor het gebruik van gegevens (zoals jouw locatiegegevens), voor het plaatsen van cookie-like software en voor het mogen verstrekken van jouw (persoons)gegevens aan derde partijen.
  Grondslag 1 en 4
 • Het boeken van ritten en de betaling ervan. Voor zakelijk gebruik zal facturatie veelal via jouw werkgever verlopen. In dat geval slaan wij geen betalingsgegevens van jou op. Voor privégebruik gaan we een factuurrelatie met jou aan. Betaling geschiedt via een zogenaamde ‘betaaldienstverlener’. Wij zullen gegevens met deze ‘betaaldienstverlener’ delen. Wij bewaren jouw gegevens voor zover nodig op grond van onze wettelijke verplichtingen. 1 en 2
 • Rit- en locatiegegevens worden gebruikt voor het tonen van deelfietsen in de buurt van jouw locatie. Ook worden deze gebruikt om te kunnen tonen waar de deelfiets zich bevindt als je de rit nog niet hebt afgesloten. Grondslag 1 en 3
 • Het afhandelen van schades aan de deelfietsen. 1 en 3 5 App gebruik en gebruikshistorie. Wij gebruiken jouw gegevens om je de dichtstbijzijnde deelfiets te tonen op basis van de door jou aangegeven voorkeuren en instellingen. Ook geven wij je de mogelijkheid om je gebruikshistorie te raadplegen.
  Grondslag 1
 • Voor het behandelen van vragen, verzoeken, klachten of opmerkingen en het beslechten van geschillen. Bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt via onze klantenservice of via telefoon, e-mail of contactformulieren. Ook kan correspondentie worden gebruikt ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en ook ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden. Dergelijke berichten worden maximaal 2 jaar bewaard, tenzij je deze zelf eerder verwijdert.
  Grondslag 1 en 3
 • Om fouten en storingen in de Arriva Deelfiets app te detecteren en te verhelpen.
  Grondslag 1 en 3
 • Om het gebruik van de Arriva Deelfiets app en de functionaliteiten te analyseren en verbeteren.
  Grondslag 3
 • Om je te informeren over andere producten en/of diensten van Arriva, zoals aanbiedingen en aankondigingen van andere of nieuwe apps of diensten van Arriva, en om je op de hoogte te houden van acties, nieuwsbrieven, prijsvragen, evenementen, onderzoeken en onze overige producten en diensten, via e-mail of push notificaties in de Arriva Deelfiets app. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op je reisgedrag en bezoekgeschiedenis van maximaal 2 jaar geleden om op deze manier de inhoud van dergelijke berichten interessanter voor je te maken. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je je meteen afmelden voor deze e-mails in je account. Je kan in de Arriva Deelfiets app ook pushnotificaties uitzetten.
  Grondslag 3 en 4
 • Om beveiligingsincidenten en fraude tegen te gaan, op te sporen en te onderzoeken, bijvoorbeeld door persoonsgegevens, zoals zoek- en koopgedrag, te gebruiken om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
  Grondslag 1 en 3
 • Om jou notificaties te sturen, bijvoorbeeld bij onderhoud of updates van de Arriva Deelfiets app. Je kunt je instellingen voor het ontvangen van push-notificaties aanpassen in de Arriva Deelfiets app en op jouw device. Grondslag 1
 • Het eventueel opnemen van telefoongesprekken ter verbetering van onze service of vanwege trainingsdoeleinden. Opnames worden maximaal gedurende 6 maanden bewaard.
  Grondslag 3

Wanneer Arriva voornemens is jouw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zoals hierboven beschreven, verstrekt Arriva jou vóór die verdere verwerking informatie hierover en alle relevante verdere informatie.

5. Met wie delen wij je gegevens?

Arriva maakt gebruik van de diensten van (sub)verwerkers. Deze partijen vallen onder onze verantwoordelijkheid. Deze verwerkers volgen strikte instructies op bij het verwerken van jouw persoonsgegevens en zij verwerken je gegevens niet verder dan waartoe zij van ons opdracht hebben gekregen. Arriva heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten, in welke overeenkomsten is vastgelegd hoe deze partijen om moeten gaan met vertrouwelijkheid van gegevens, het beveiligingsniveau, instructies.

Arriva maakt gebruik van X. Bike als sub verwerker voor het beheer van de app, technische functionaliteiten en statistische gegevensverwerking. Buckaroo is de betaaldienstverlener waar Arriva gebruik van maakt voor de deelfiets app. Deze partij zorgt ervoor dat betalingen via de app gedaan kunnen worden.

In sommige gevallen zijn wij (wettelijk) verplicht om bepaalde persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld als wij betrokken zijn bij een juridische procedure, een (wettelijke) verplichting moeten naleven, gehoor moeten geven aan een rechterlijke uitspraak of aan instructies van een verzekeraar of overheidsinstantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens).

6. Hoelang bewaren wij je gegevens?

Arriva bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Accountgegevens, zoals voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer en gebruiksgegevens worden bewaard totdat je je account deactiveert/verwijdert. Indien je je account verwijdert worden al jouw persoonsgegevens binnen 4 weken verwijderd, als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Jouw gebruiksgegevens worden vervolgens volledig geanonimiseerd, hierdoor is het niet meer mogelijk om te herleiden wie van een bepaalde deelfiets gebruik heeft gemaakt.

Wanneer je contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, of klachten via sociale media, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk, en gedurende maximaal 6 maanden. Als je telefonisch contact met ons opneemt en het gesprek is opgenomen, wordt dit gesprek gedurende maximaal 6 maanden bewaard.

Bewijs van de door jouw gegeven toestemmingen aan ons bewaren wij zolang wij de persoonsgegevens waarop jouw toestemming ziet, nog verwerken. Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen, zullen wij ook de toestemmingsbewijzen verwijderen, tenzij wij deze nog nodig hebben om aan onze verantwoordingsverplichting onder de AVG te voldoen.

In bepaalde gevallen bewaren wij (bepaalde) persoonsgegevens langer, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil of juridische procedure), of wanneer wij moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

7. Gegevensverwerking buiten de EU, geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Arriva deelt geen persoonsgegevens met derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Daarnaast maakt de Arriva Deelfiets app geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

8. Beveiliging

Arriva hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies, ongewenste doorgifte, onjuist gebruik en onbevoegde toegang en wijziging te voorkomen. Daarnaast maken wij afspraken met externe partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van het sluiten van een verwerkersovereenkomst. Hierin leggen wij onder meer afspraken vast over de beveiliging van je persoonsgegevens en over het gebruik van de persoonsgegevens.

9. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op inzage in jouw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je persoonsgegevens die Arriva verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je je gegevens bij Arriva laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Arriva. Ook heb je het recht op (meer) informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je jouw recht op bezwaar tegen en beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens inroepen.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Je kunt dit kosteloos doen, behalve als jouw verzoeken buitensporig zijn (bijvoorbeeld als je onnodig veel verzoeken bij ons indient). In dat geval mogen wij een kleine vergoeding vragen voor onze administratiekosten.

10. Cookies

Een cookie is software die op je tablet of mobiele telefoon is opgeslagen en wordt uitgelezen wanneer je de app gebruikt. Cookie-achtige software is software die de gebruikerservaring verbetert door bepaalde gegevens over u en/of uw apparaat op te slaan. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat onze app goed werkt en dat je informatie krijgt die voor jou persoonlijk relevant is. Arriva maakt in deze app enkel gebruik van technische en noodzakelijke cookies om de app werkende te houden. Marketing cookies worden niet gebruikt. Indien Arriva deze cookies wel wil gebruiken wordt hiervoor altijd vóóraf toestemming gevraagd aan jou als gebruiker.

11. Wijzigingen

Arriva behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Als Arriva een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit aan je kenbaar maken.

12. Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of een klacht over de wijze waarop Arriva jouw gegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kun je ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van jouw gegevens.

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.
0800 0232545
klantenservice@arriva.nl

Wanneer je van mening bent dat Arriva niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van je opmerking of klacht, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl