Privacy

Tijdens je bezoek aan deze website kan Arriva persoonsgegevens over je verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan jou) als indirect. Arriva zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en vindt het van essentieel belang dat Arriva zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.